Kako se piše pravilno na hrvatski?

Oznaka: M

Mjesec ili mijesec?

Kako je pravilno pisati: mjesec ili mijesec? Ovdje je riječ o dvojbi u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/. Takve su dvojbe vrlo česte u hrvatskom jeziku i predstavljaju problem velikom broju govornika. Neke od češćih grešaka u pisanju su pogrešno pisanje pridjeva: ljep (umjesto pravilnog lijep), viječan (umjesto . . . Pročitaj više

Mijesečni ili mjesečni?

Kako je pravilno pisati: mjesečni ili mijesečni? U hrvatskom jeziku mnogobrojni govornici dvoje o pisanju glasovnih skupina /ije/ i /je/. Dok neki govornici tvrde da im pisanje takvih dvojbenih primjera ide ‘od ruke’, nekima to predstavlja veliku poteškoću. U pravilu ako je izgovor sloga dug, pravilno je pisati /ije/ kao . . . Pročitaj više

Mjesečina ili mijesečina?

Kako je pravilno pisati: mjesečina ili mijesečina? Imenica dolazi od imenice mjesec koja pak dolazi od praslavenskog i staroslavenskog měsęcь. Imenica mjesec naglašena je kratkosilaznim naglaskom (kratko se izgovara) kao i imenica mjesečina. Zato je pravilno pisati s oblikom /je/: mjesečina, mjesečine, mjesečini, mjesečinom, mjesečar, mjesečariti, mjesečarka, mjesečarenje i dr.

Mjerodavan ili mijerodavan?

Kako je pravilno pisati: mjerodavan ili mijerodavan? U hrvatskom jeziku česte su dvojbe između glasovnih skupina /ije/ i /je/. U ovom slučaju, pridjev u značenju ‘nadležan, ovlašten’ dolazi od riječi mjera (praslavenski měra). Stoga je ispravno pisati: mjerodavan, mjerodavni, mjerodavnih, mjerodavnima, mjerodavnog, mjerodavnost…

Mijesni ili mjesni?

Kako je pravilno pisati: mjesni ili mijesni? Dvojbe između pisanja glasovnih skupina /ije/ i /je/ česte su u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu nastalom od imenice mjesto (praslavenski město). Imenica mjesto ima kratkosilazni naglasak (kratko se izgovara) kao i pridjev mjesni. Stoga je ispravno: mjesni, mjesne, mjesnog, mjesnima, . . . Pročitaj više

Mješavina ili miješavina?

Kako je pravilno pisati: mješavina ili miješavina? U hrvatskom jeziku mnogobrojni govornici dvoje o pisanju glasovnih skupina /ije/ i /je/. Dok neki govornici tvrde da im pisanje takvih dvojbenih primjera ide ‘od ruke’, nekima to predstavlja veliku poteškoću. U pravilu ako je izgovor sloga dug, pravilno je pisati /ije/ kao . . . Pročitaj više

Mliječni ili mlječni?

Kako je pravilno pisati: mliječni ili mlječni? U hrvatskom jeziku mnogobrojni govornici dvoje o pisanju glasovnih skupina /ije/ i /je/. Dok neki govornici tvrde da im pisanje takvih dvojbenih primjera ide ‘od ruke’, nekima to predstavlja veliku poteškoću. U pravilu ako je izgovor sloga dug, pravilno je pisati /ije/ kao . . . Pročitaj više

Mlijekar ili mljekar?

Kako je pravilno pisati: mljekar ili mlijekar? Dvoje u pisanju između /ije/ i /je/ česte su u hrvatskom jeziku. Ova imenica muškog roda u značenju ‘onaj koji razvozi mlijeko ili se na neki način bavi mlijekom’ dolazi od imenice mlijeko, odnosno praslavenskog oblika: melko. Imenica mlijeko naglašena je dugouzlaznim naglaskom . . . Pročitaj više

Mlijekarstvo ili mljekarstvo?

Kako je pravilno pisati: mlijekarstvo ili mljekarstvo? Imenica dolazi od riječi mlijeko, koja pak ima podrijetlo u praslavenskom melko. Mlijeko ima dugouzlazni naglasak (izgovara se dugo), kao i imenica o kojoj se raspravlja. Premda je ispravno pisati mlijeko i mliječni, kod imenice koja označava ‘djelatnost proizvodnje mlijeka’ pravilan oblik je: . . . Pročitaj više

Maslaćak ili maslačak?

Kako je pravilno pisati: maslačak ili maslaćak? Imenica je tvorena od riječi maslac (koja je praslavenskog podrijetla: maslo). Na središnjem slogu naglašena je dugouzlaznim naglaskom (izgovara se dugo). Označava biljku iz porodice glavočika sa žutim cvjetovima, a pravilno se piše: maslačak. Ispravno je: maslačka, maslačci, maslačcima, maslačke, maslačaka, maslačni, maslačkov, . . . Pročitaj više