Kako se piše pravilno na hrvatski?

Oznaka: M

Mijesni ili mjesni?

Kako je pravilno pisati: mjesni ili mijesni? Dvojbe između pisanja glasovnih skupina /ije/ i /je/ česte su u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu nastalom od imenice mjesto (praslavenski město). Imenica mjesto ima kratkosilazni naglasak (kratko se izgovara) kao i pridjev mjesni. Stoga je ispravno: mjesni, mjesne, mjesnog, mjesnima, . . . Pročitaj više

Miješavina ili mješavina?

Kako je pravilno pisati: mješavina ili miješavina? Imenica dolazi od glagola miješati, koji pak ima podrijetlo u praslavenskom i staroslavenskom obliku měšati. Glagol miješati ima dugouzlazni naglasak (izgovara se dugo), a imenica mješavina ima kratkouzlazni naglasak na prvom slogu (izgovara se kratko). Stoga je pravilno pisati s /je/: mješavina, mješavine, . . . Pročitaj više

Mliječni ili mlječni?

Kako je pravilno pisati: mliječni ili mlječni? U hrvatskom jeziku mnogobrojni govornici dvoje o pisanju glasovnih skupina /ije/ i /je/. Dok neki govornici tvrde da im pisanje takvih dvojbenih primjera ide ‘od ruke’, nekima to predstavlja veliku poteškoću. U pravilu ako je izgovor sloga dug, pravilno je pisati /ije/ kao . . . Pročitaj više

Mlijekar ili mljekar?

Kako je pravilno pisati: mljekar ili mlijekar? Dvoje u pisanju između /ije/ i /je/ česte su u hrvatskom jeziku. Ova imenica muškog roda u značenju ‘onaj koji razvozi mlijeko ili se na neki način bavi mlijekom’ dolazi od imenice mlijeko, odnosno praslavenskog oblika: melko. Imenica mlijeko naglašena je dugouzlaznim naglaskom . . . Pročitaj više

Mlijekara ili mljekara?

Kako je pravilno pisati: mljekara ili mlijekara? Imenica dolazi od riječi mlijeko, koja ima podrijetlo u praslavenskoj riječi melko. Imenica mlijeko ima dugouzlazni naglasak (izgovara se dugo), a imenica ženskog roda o kojoj je riječ ima kratkouzlazni naglasak (izgovara se brzo). Stoga, ispravno je pisati: mljekara, mljekari, mljekare, mljekarski, mljekar, . . . Pročitaj više

Mlijekarstvo ili mljekarstvo?

Kako je pravilno pisati: mlijekarstvo ili mljekarstvo? Imenica dolazi od riječi mlijeko, koja pak ima podrijetlo u praslavenskom melko. Mlijeko ima dugouzlazni naglasak (izgovara se dugo), kao i imenica o kojoj se raspravlja. Premda je ispravno pisati mlijeko i mliječni, kod imenice koja označava ‘djelatnost proizvodnje mlijeka’ pravilan oblik je: . . . Pročitaj više

Mačka ili maćka?

Kako je pravilno pisati: mačka ili maćka? Dvojbe između pisanja glasova č i ć česte su u hrvatskom jeziku. Ove imenica označava ‘domaću životinju ili porodicu grabežljivih sisavaca iz reda zvijeri’. Imenica je naglašena kratkosilaznim naglaskom (izgovara se brzo). Pravilno se piše: mačka, mačke, mački, mačkama, mačji, mačić, mačići, mačketina, . . . Pročitaj više

Mač ili mać?

Kako je pravilno pisati: mač ili mać? Imenica muškog roda označava hladno oružje kojim se protivnika ubode ili sasječe. Riječ dolazi od praslavenskog mьčь, a u hrvatskom standardnom jeziku imenicu je pravilno pisati kao mač. Pravilno je mač, maču, mača, mačem, mačevi, mačevima, mačevanje, mačevalački, mačevati… Imenica je česta u . . . Pročitaj više

Maslaćak ili maslačak?

Kako je pravilno pisati: maslačak ili maslaćak? Imenica je tvorena od riječi maslac (koja je praslavenskog podrijetla: maslo). Na središnjem slogu naglašena je dugouzlaznim naglaskom (izgovara se dugo). Označava biljku iz porodice glavočika sa žutim cvjetovima, a pravilno se piše: maslačak. Ispravno je: maslačka, maslačci, maslačcima, maslačke, maslačaka, maslačni, maslačkov, . . . Pročitaj više

Mjenjać ili mjenjač?

Kako je pravilno pisati: mjenjač ili mjenjać? Dvojbe između glasova č i ć česte su u hrvatskom jeziku. No, neke od tih dvojbi mogu se svladati naučimo li ponešto o tvorbi riječi. Ovdje je riječ o imenici koja nastaje u tvorbi sa sufiksom -ač, koji je plodan sufiks u hrvatskom . . . Pročitaj više