Kako se piše pravilno na hrvatski?

Mliječni ili mlječni?

Kako je pravilno pisati: mliječni ili mlječni?

U hrvatskom jeziku mnogobrojni govornici dvoje o pisanju glasovnih skupina /ije/ i /je/. Dok neki govornici tvrde da im pisanje takvih dvojbenih primjera ide ‘od ruke’, nekima to predstavlja veliku poteškoću. U pravilu ako je izgovor sloga dug, pravilno je pisati /ije/ kao kod primjera: bijel, cvijet, miješati, obavijestiti, odijelo, riječ, rijeka, svijet, prijevoz i dr. Ako je izgovor sloga kratak, piše se glasovna skupina /je/ kao u primjerima: čovjek, medvjed, djed, polumjer, razumjeti, savjet, sjena, vjera i dr.

Iako kod većine riječi ta pravila vrijede, ipak postoje određene iznimke. Tako je npr. kod riječi ‘rječnik’ koju većina stanovnika izgovara dugo, a pravilno se piše oblik s /je/: rječnik. Kod nekih pak riječi govori se i dugo i kratko, a pisanje je s glasovnom skupinom /je/: bljesak, cvjetnjak, smješko, snježni.

Postoje i iznimni primjeri poput blagdana Tijelova, koje se iz tradicijskih razloga piše s dugim slogom /ije/. Kod nekih primjera razlika u slogu /ije/ ili /je/ čak znači i razliku u značenju riječi. Tako je kod primjera: slijedeći (glagolski prilog, glagol slijediti) i sljedeći (pridjev u značenju koji je na redu).

Pridjev dolazi od imenice mlijeko, koja je pak došla od praslavenskog: melko. Imenica mlijeko naglašena je dugouzlaznim naglaskom (izgovara se dugo), a pridjev ima dugosilazni naglasak (također dugi izgovor). Stoga je također ispravno pisati s oblikom /ije/ mliječni. Pravilno je mliječni, mliječnog, mliječnima, mliječnih… S druge strane, do pokrate /ije/ u /je/ dolazi kod primjera: mljekar, mljekara, mljekarov, mljekarski…

Primjeri:

  • Nije smio jesti mliječne proizvode, a volio je sireve više od ičega.
  • Mliječna industrija bila je na koljenima.
  • Mliječna staza fascinirala ga je još od djetinjstva.
  • O mliječnim proizvodima i njihovoj ulozi u zdravlju dalo bi se mnogo razgovarati.
  • Bila je na nekoj posebnoj dijeti gdje nije bilo nikakvih mliječnih proizvoda.
  • Mliječni proizvodi su korisni za zdravlje, a samo mlijeko nepotrebno je odraslim osobama.
  • Mliječni proizvodi važan su dio moje ishrane.
  • Nije mi se svidjelo poskupljenje mliječnih proizvoda.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše pridjev mliječni, mliječna, mliječno, mliječnih, mliječnog… Tako je pravilno pisati sintagme poput mliječna kiselina, mliječna čokolada, mliječna industrija, mliječni proizvodi, i druge.