Tag : O

Kako je pravilno pisati: opeči ili opeći? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o svršenom glagolu koji znači učiniti nešto vrućim ili izazvati ozljedu na koži. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati opeći, opečem, opeč..

Read more

Kako je pravilno pisati: opeče ili opeće? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o trećem licu jednine glagola opeći. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisa..

Read more

Kako je pravilno pisati: opećen ili opečen? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolskom pridjevu trpnom koji dolazi od glagola opeći. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati opečen, opečena, opeč..

Read more

Kako je pravilno pisati: oštečen ili oštećen? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava netko tko je pretrpio štetu. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati oštećen, oštećenog, ošteće..

Read more

Kako je pravilno pisati: oštećenje ili oštečenje? Ovdje je riječ o dvojbi u pisanju između glasova /č/ i /ć/. Takve dvojbe veoma su česte u hrvatskom jeziku, a neki od poznatijih primjera pogrešnog pisanja su kuča (umjesto točnog kuća), vruče (umjesto pravilnog vruće), prića (umjesto pravilnog priča) i drugi. Nažalost, nekim govornicima je vrlo teško ..

Read more

Kako je pravilno pisati: oslič ili oslić? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda kojom se označava vrsta morske robe. Naglašena je kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati oslić, oslića, osli..

Read more

Kako je pravilno pisati: ozraćiti ili ozračiti? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o svršenom glagolu koji znači izložiti nešto zračenju ili obasjati nešto zrakama. Naglašen je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati ozračiti, ozračim, ozrač..

Read more

Kako je pravilno pisati: otići će, otiće ili otić će? Ovdje je riječ o trećem licu jednine glagolskog vremena futura prvog. Futur prvi je glagolsko vrijeme koje se tvori od infinitiva i nenaglašenog oblika prezenta pomoćnog glagola htjeti. Pravilno se piše: otići će. Također je pravilno: otići ću, otići ćeš, otići ćemo, otići ć..

Read more

Kako je pravilno pisati: otić ću, otiću ili otići ću? Ovdje se radi o pravilnom pisanju glagolskog vremena futura prvog. Futur prvi tvori se od infinitiva i nenaglašenog prezenta glagola htjeti. Kad je riječ o infinitivu koji završava nastavkom -ti i nakon njega dolazi nenaglašeni prezent glagola htjeti, koristi se krnji infinitiv (molit ću, uradit ..

Read more

Kako je pravilno pisati: odredženje ili određenje? Dvojbe u pisanju između glasova /đ/ i /dž/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolskoj imenici glagola odrediti. Pravilno se piše s glasom /đ/: određenje, određenja, određenju, određenjem, određenj..

Read more