Kako se piše pravilno na hrvatski?

Oznaka: O

Ograničen ili ogranićen?

Kako je pravilno pisati: ogranićen ili ograničen? Ovdje je riječ o dvojbi u pisanju između glasova /č/ i /ć/. Takve dvojbe veoma su česte u hrvatskom jeziku, a neki od poznatijih primjera pogrešnog pisanja su kuča (umjesto točnog kuća), vruče (umjesto pravilnog vruće), prića (umjesto pravilnog priča) i drugi. Nažalost, . . . Pročitaj više

Odjeven ili odijeven?

Kako je pravilno pisati: odjeven ili odijeven? U hrvatskom jeziku mnogobrojni govornici dvoje o pisanju glasovnih skupina /ije/ i /je/. Dok neki govornici tvrde da im pisanje takvih dvojbenih primjera ide ‘od ruke’, nekima to predstavlja veliku poteškoću. U pravilu ako je izgovor sloga dug, pravilno je pisati /ije/ kao . . . Pročitaj više

Ovde ili ovdje?

Kako je pravilno pisati: ovde ili ovdje? U ovom slučaju odnosno dvojbi, pisati ovdje ili ovde, koja se često javlja kod govornika hrvatskog jezika, odgovor je nedvosmislen. U našim narječjima i govorima oblik ovde može se često čuti, kao i primjerice oblik ‘ovdi’, ‘odi’ i slični, koje možemo čuti u . . . Pročitaj više

Odjednom ili od jednom?

Kako je pravilno pisati: odjednom ili od jednom? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja. Kad je riječ o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja u hrvatskom jeziku, govornici nerijetko nailaze na probleme i rade greške u pisanju. Ponajprije je riječ o tome da se mnoge riječi izgovaraju sastavljeno, . . . Pročitaj više

Od malena ili odmalena?

Kako je pravilno pisati: od malena ili odmalena? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja. U tom polju često zna doći do dvojbi kod govornika hrvatskog jezika. Ovdje je riječ o prilogu koji je pravilno pisati spojeno odnosno zajedno: odmalena. Primjeri kako se pravilno piše i koristi su . . . Pročitaj više

Odnedavno ili od nedavno?

Kako je pravilno pisati: odnedavno ili od nedavno? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja. U ovom slučaju, odnedavno jest jednorječnica koja pripada skupini priloga kojima je jedna od sastavnica prijedlog ili prefiks, a druga prilog, pridjev, zamjenica ili prijedlog.Stoga je pravilno pisati je sastavljeno odnosno spojeno: odnedavno. . . . Pročitaj više

Otom potom, o tom po tom ili o tom potom?

Kako je pravilno pisati: o tom po tom ili otom potom? Kad je riječ o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja u hrvatskom jeziku, govornici nerijetko nailaze na probleme i rade greške u pisanju. Ponajprije je riječ o tome da se mnoge riječi izgovaraju sastavljeno, spojeno, a pravilno ih je odvojeno . . . Pročitaj više

Obrazci ili obrasci?

Kako je pravilno pisati: obrazci ili obrasci? Ovdje je riječ o tome provodi li se ili ne provodi glasovna promjena jednačenja suglasnika po zvučnosti. Jednačenje suglasnika po zvučnosti glasovna je promjena u kojoj se jedan pored drugog nađu dva suglasnika različita po zvučnosti, te se prvi suglasnik zamjenjuje svojim (zvučnim . . . Pročitaj više

Osumnjičivati ili osumnjićivati?

Kako je pravilno pisati: osumnjičivati ili osumnjićivati? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o nesvršenom glagolu koji znači sumnjati u nekoga. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati osumnjičivati.

Osumnjičenik ili osumnjićenik?

Kako je pravilno pisati: osumnjičenik ili osumnjićenik? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda kojom se označava osoba koja je osumnjičena. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati osumnjičenik, osumnjičenika, osumnjičeniku…