Kako se piše pravilno na hrvatski?

Oznaka: O

Odhraniti ili othraniti?

Kako je pravilno pisati: odhraniti ili othraniti? Ovdje je riječ o tome provodi li se ili ne provodi glasovna promjena jednačenja suglasnika po zvučnosti. Jednačenje suglasnika po zvučnosti glasovna je promjena u kojoj se jedan pored drugog nađu dva suglasnika različita po zvučnosti, te se prvi suglasnik zamjenjuje svojim (zvučnim . . . Pročitaj više

Odpasti ili otpasti?

Kako je pravilno pisati: odpasti ili otpasti? Ovdje je riječ o dvojbi piše li se pravilno glagol odpasti ili otpasti. Odnosno, pitanje je provodi li se ili ne provodi glasovna promjena jednačenja suglasnika po zvučnosti. Svršeni glagol nastaje u tvorbi od prijedloga od i glagola pasti. Kad se zvučni glas . . . Pročitaj više

Odčepljivač ili otčepljivač?

Kako je pravilno pisati: odčepljivač ili otčepljivač? Imenica muškog roda dolazi u tvorbi od prijedloga od i imenice čep. U ovom primjeru kad se glas d nađe ispred glasa č, glasovna promjena se ne događa. Stoga je pravilno pisati: odčepljivač, odčepiti, odčepljen, odčepljena, odčepljeno, odčepljenje… Premda je glas d zvučni, . . . Pročitaj više

Odključati ili otključati?

Kako je pravilno pisati: odključati ili otključati? Ovdje je riječ o pravilnom pisanju savršenog glagola. Postavlja se pitanje je li se u tvorbi glagola (od + ključati) provodi ili ne provodi glasovna promjena jednačenja suglasnika po zvučnosti. Kada se u hrvatskom jeziku zajedno nađu dva suglasnika različita po zvučnosti, prvi . . . Pročitaj više

Odcjepljenje ili otcjepljenje?

Kako je pravilno pisati: odcjepljenje ili otcjepljenje? Ovdje je riječ o tome provodi li se ili ne provodi glasovna promjena jednačenja suglasnika po zvučnosti. Jednačenje suglasnika po zvučnosti glasovna je promjena u kojoj se jedan pored drugog nađu dva suglasnika različita po zvučnosti, te se prvi suglasnik zamjenjuje svojim (zvučnim . . . Pročitaj više