Kako se piše pravilno na hrvatski?

Odcjepljenje ili otcjepljenje?

Kako je pravilno pisati: odcjepljenje ili otcjepljenje?

Ovdje je riječ o tome provodi li se ili ne provodi glasovna promjena jednačenja suglasnika po zvučnosti. Jednačenje suglasnika po zvučnosti glasovna je promjena u kojoj se jedan pored drugog nađu dva suglasnika različita po zvučnosti, te se prvi suglasnik zamjenjuje svojim (zvučnim ili bezvučnim) parnjakom.

Postoje i slučajevi koji su iznimke u kojima se ne provodi jednačenje suglasnika po zvučnosti, primjerice u nekim stranim riječima (Habsburgovci) i dr.

Imenica je nastala prema glagolu odcijepiti, a znači odvojiti što, odlomiti se. Kada se u hrvatskom jeziku zajedno nađu zvučni suglasnik d te bezvučni suglasnici s, š, c i č, iako se u izgovoru događa jednačenje po zvučnosti, ono se ne bilježi u pismu. Tako se piše: gradski, odšteta, odčepiti, predsjednik. Pravilno je i: odcjepljenje, odcjepljenja, odcjepljenju, odcjepljenjem, odcjepljenima… Valja zamijetiti da je ispravno pisati odcijepiti, odcijepio, odcijepljen, odcijepivši… Ipak, u tvorbi glagolske imenice dolazi do kraćenja sloga te se ona piše s je: odcjepljenje.

Primjeri:

  • Nije bio spreman pristati na odcjepljenje te pokrajine.
  • Razgovarali su o mogućem odcjepljenju Vojvodine.
  • Rekli su da neće odustati od referenduma o odcjepljenju.
  • Prije nekoliko godina pokušalo se s odcjepljenjem Katalonije, španjolske pokrajine.
  • Govorili su da su planovi za odcjepljenje odgođeni zbog nedavnih aktivnosti susjednih zemalja.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše imenica srednjeg roda odcjepljenje. Odnosno, u toj imenici ne provodi se glasovna promjena jednačenje suglasnika po zvučnosti.