Kako se piše pravilno na hrvatski?

Oznaka: O

Ovaj auto ili ovo auto?

Kako je pravilno pisati: ovaj auto ili ovo auto? Ovdje je riječ o dvojbi kako se pravilno piše izraz koji se sastoji od zamjenice i imenice – ovo auto ili ovaj auto. Odnosno, pitanje koje se postavlja glasi: kojeg je roda imenica automobil (auto) u hrvatskom standardnom jeziku – muškog, . . . Pročitaj više

Odpadnik ili otpadnik?

Kako je pravilno pisati: odpadnik ili otpadnik? Imenica muškog roda dolazi u tvorbi od prijedloga od i glagola pasti (od + pasti). Tada se glas d – zvučni – nađe ispred glasa p – bezvučnog. Bezvučni glas p obezvučuje svog prethodnika te glas d prelazi u svoj bezvučni parnjak t . . . Pročitaj više

Osjećati ili osijećati?

Kako je pravilno pisati: osjećati ili osijećati? U hrvatskom jeziku najčešće se dvoji u korištenju oblika /ije/ i /je/. Kako postoje ikavski i ekavski govori u našim narječjima, teško je naučiti kako pisati u hrvatskom standardnom jeziku lipo i lepo, vridan i vredan, brig i breg, piva i peva, i . . . Pročitaj više

Odseliti ili otseliti?

Kako je pravilno pisati: odseliti ili otseliti? Ovdje je riječ o tome provodi li se ili ne provodi glasovna promjena jednačenja suglasnika po zvučnosti. Jednačenje suglasnika po zvučnosti glasovna je promjena u kojoj se jedan pored drugog nađu dva suglasnika različita po zvučnosti, te se prvi suglasnik zamjenjuje svojim (zvučnim . . . Pročitaj više

Odcijepiti ili otcijepiti?

Kako je pravilno pisati: odcijepati ili otcijepati? Glagol nastaje u tvorbi od prijedloga od i glagola cijepiti. Tada se zvučni glas d nađe ispred bezvučnog glasa c. Prema pravilima o jednačenju suglasnika po zvučnosti glas d bi se trebao obezvučiti, no ovo je iznimka od pravila. Stoga se pravilno piše: . . . Pročitaj više

Otčepiti ili odčepiti?

Kako je pravilno pisati: otčepiti ili odčepiti? Ovdje je riječ o tome provodi li se ili ne provodi glasovna promjena jednačenja suglasnika po zvučnosti. Jednačenje suglasnika po zvučnosti glasovna je promjena u kojoj se jedan pored drugog nađu dva suglasnika različita po zvučnosti, te se prvi suglasnik zamjenjuje svojim (zvučnim . . . Pročitaj više

Otsjeći ili odsjeći?

Kako je pravilno pisati: otsjeći ili odsjeći? Ovdje je riječ o tome provodi li se ili ne provodi glasovna promjena jednačenja suglasnika po zvučnosti. Jednačenje suglasnika po zvučnosti glasovna je promjena u kojoj se jedan pored drugog nađu dva suglasnika različita po zvučnosti, te se prvi suglasnik zamjenjuje svojim (zvučnim . . . Pročitaj više

Odsijecati ili otsijecati?

Kako je pravilno pisati: otsijecati ili odsijecati? Glagol nastaje u tvorbi od prijedloga od i glagola sijecati. Tada se zvučni glas d nađe ispred bezvučnog glasa s. Iako bi se trebalo provoditi jednačenje po zvučnosti, ovo je iznimka od pravila. Stoga je ispravno pisati: odsijecati, odsijecam, odsijecaš , odsijecamo, odsjeći, . . . Pročitaj više

Otškolovati ili odškolovati?

Kako je pravilno pisati: otškolovati ili odškolovati? Svršeni glagol nastaje u tvorbi od prijedloga od i glagola školovati. U ovom slučaju kada bi se trebala događati glasovna promjena jednačenja po zvučnosti, događa se iznimka od pravila. Pravilno je pisati: odškolovati, odškolujem, odškoluješ, odškolujemo, odškolujete, odškolovali, odškolovale…

Otšiti ili odšiti?

Kako je pravilno pisati: otšiti ili odšiti? Ovdje je riječ o tome provodi li se ili ne provodi glasovna promjena jednačenja suglasnika po zvučnosti. Jednačenje suglasnika po zvučnosti glasovna je promjena u kojoj se jedan pored drugog nađu dva suglasnika različita po zvučnosti, te se prvi suglasnik zamjenjuje svojim (zvučnim . . . Pročitaj više