Kako se piše pravilno na hrvatski?

Raspodijeliti ili raspodjeliti?

Kako je pravilno pisati: raspodijeliti ili raspodjeliti?

U hrvatskom jeziku mnogobrojni govornici dvoje o pisanju glasovnih skupina /ije/ i /je/. Dok neki govornici tvrde da im pisanje takvih dvojbenih primjera ide ‘od ruke’, nekima to predstavlja veliku poteškoću. U pravilu ako je izgovor sloga dug, pravilno je pisati /ije/ kao kod primjera: bijel, cvijet, miješati, mlijeko, obavijestiti, odijelo, riječ, rijeka, svijet, prijevoz i dr. Ako je izgovor sloga kratak, piše se glasovna skupina /je/ kao u primjerima: čovjek, medvjed, djed, polumjer, razumjeti, savjet, sjena, vjera i dr.

Iako kod većine riječi ta pravila vrijede, ipak postoje određene iznimke. Tako je npr. kod riječi ‘rječnik’ koju većina stanovnika izgovara dugo, a pravilno se piše oblik s /je/: rječnik. Kod nekih pak riječi govori se i dugo i kratko, a pisanje je s glasovnom skupinom /je/: bljesak, cvjetnjak, smješko, snježni.

Postoje i iznimni primjeri poput blagdana Tijelova, koje se iz tradicijskih razloga piše s dugim slogom /ije/. Kod nekih primjera razlika u slogu /ije/ ili /je/ čak znači i razliku u značenju riječi. Tako je kod primjera: slijedeći (glagolski prilog, glagol slijediti) i sljedeći (pridjev u značenju koji je na redu).

Ovaj glagol u svom korijenu ima praslavenski oblik dělъ (hrvatski dio). Ovaj glagol znači dati nešto prema planu ili potrebama, rasporediti se ili razmjestiti. Naglašen je dugouzlaznim naglaskom i pravilno se piše: raspodijeliti. Pravilno je: raspodijelim, raspodijeliš, raspodijelili, raspodijelile, raspodijelivši…

Primjeri:

  • Raspodijelio je veliku hrpu na tri manje i svatko je svoje novčiće strpao u džep i tiho otišao svojim putom.
  • Nije željela jednako rasporediti nasljedstvo pa je za nju to učinila odvjetnica.
  • Sve smo raspodijelili tako da sve strane budu maksimalno zadovoljne.
  • Otac je raspodijelio kolač na tri manja dijela da sve troje djece dobije barem zalogaj slastice.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše glagol raspodijeliti, raspodijelio, raspodijelim, raspodijelite, raspodijeli, raspodijelili… Imenica ženskog roda pravilno se piše raspodjela.