Raspodijeliti ili raspodjeliti?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: raspodjeliti ili raspodijeliti? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovaj glagol u svom korijenu ima praslavenski oblik dělъ (hrvatski dio). Ovaj glagol naglašen je dugouzlaznim naglaskom i pravilno se piše: raspodijeliti. Pravilno je: raspodijelim, raspodijeliš, raspodijelili, raspodijelile, raspodijelivši…

OSTAVITE KOMENTAR