Kako se piše pravilno na hrvatski?

Oznaka: R

Riješavati ili rješavati?

Kako je pravilno pisati: riješavati ili rješavati? U hrvatskom jeziku mnogobrojni govornici dvoje o pisanju glasovnih skupina /ije/ i /je/. Dok neki govornici tvrde da im pisanje takvih dvojbenih primjera ide ‘od ruke’, nekima to predstavlja veliku poteškoću. U pravilu ako je izgovor sloga dug, pravilno je pisati /ije/ kao . . . Pročitaj više

Rađe ili radije?

Kako je pravilno pisati: rađe ili radije? Dvojba koja se javlja u ovom primjeru posljedica je utjecaja razgovornog stila na hrvatski standardni jezik. U današnje vrijeme sve više razgovorni jezik dominira na televiziji, u emisijama, posebice zabavnim, a čak i u Saboru. O uzrocima toga dalo bi se raspravljati. Tako . . . Pročitaj više

Riječ ili rječ?

Kako je pravilno pisati: riječ ili rijeć? U hrvatskom jeziku mnogobrojni govornici dvoje o pisanju glasovnih skupina /ije/ i /je/. Dok neki govornici tvrde da im pisanje takvih dvojbenih primjera ide ‘od ruke’, nekima to predstavlja veliku poteškoću. U pravilu ako je izgovor sloga dug, pravilno je pisati /ije/ kao . . . Pročitaj više

Ruksak ili rusak?

Kako je pravilno pisati: ruksak ili rusak? Ovdje je riječ o jezičnoj dvojbi koju imenicu odabrati, ruksak ili rusak, kako bismo označili tip torbe koji se nosi na leđima najčešće za sportske aktivnosti. Kako bismo odredili točno pisanje neke riječi, ponekad valja znati njezinu tvorbu, ili u ovom slučaju podrijetlo . . . Pročitaj više

Razgraničavati ili razgranićavati?

Kako je pravilno pisati: razgranićavati ili razgraničavati? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o nesvršenom glagolu koji znači utvrditi granice. Naglašen je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati razgraničavati, razgraničavam, razgraničavaš…

Razgraničenje ili razgranićenje?

Kako je pravilno pisati: razgranićenje ili razgraničenje? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici srednjeg roda kojom se označava čin utvrđivanja granica. Naglašena je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati razgraničenje, razgraničenja, razgraničenju…

Razgraničenost ili razgranićenost?

Kako je pravilno pisati: razgranićenost ili razgraničenost? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava svojstvo onoga što je razgraničeno. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati razgraničenost, razgraničenosti, razgraničenostima…

Računalo ili računar?

Kako je pravilno pisati: računalo ili računar? Zbog zajedničke povijesti i suživota u istoj državi govornici hrvatskog jezika često dvoje u uporabi nekih riječi kojima su prije bili izloženi u medijima. Hrvatski i srpski jezik slični su jezici i pripadaju indoeuropskoj jezičnoj skupini. Oba jezika su slavenski jezici, točnije južnoslavenski . . . Pročitaj više

Razbojnički ili razbojnićki?

Kako je pravilno pisati: razbojnićki ili razbojnički? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o prilogu i pridjevu kojima se označava nešto što se odnosi na razbojnike. Naglašeni su dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati razbojnički, razbojničkog, . . . Pročitaj više

Rastače ili rastaće?

Kako je pravilno pisati: rastače ili rastaće? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o trećem licu jednine prezenta glagola rastakati. Pravilno se piše s glasom /č/: rastačem, rastačeš, rastače, rastačemo, rastaču…