Kako se piše pravilno na hrvatski?

Oznaka: R

Rođenje ili rodženje?

Kako je pravilno pisati: rodženje ili rođenje? Dvojbe u pisanju između glasova /dž/ i /đ/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici srednjeg roda kojom se označava dolazak na svijet. Naglašena je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati rođenje, rođenja, rođenju, rođenjem…

Ručetina ili rućetina?

Kako je pravilno pisati: rućetina ili ručetina? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o uvećanici imenice ruka. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati ručetina, ručetine, ručetini, ručetinom…

Rasvjetljivati ili rasvijetljivati?

Kako je pravilno pisati: rasvijetljivati ili rasvjetljivati? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o nesvršenom glagolu koji baciti na nešto puno svjetlo ili u prenesenom značenju pojasniti nešto. Naglašen je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je . . . Pročitaj više

Rasvjetljivač ili rasvijetljivač?

Kako je pravilno pisati: rasvjetljivač ili rasvijetljivač? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda kojom se označava onaj koji upravlja izvorom svijetla. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati rasvjetljivač, rasvjetljivača, . . . Pročitaj više

Rasvjetljivačica ili rasvijetljivačica?

Kako je pravilno pisati: rasvjetljivačica ili rasvijetljivačica? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava ona koja upravlja izvorom svijetla. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati rasvjetljivačica, rasvjetljivačice, . . . Pročitaj više

Rasvjetljivač ili rasvjetljivać?

Kako je pravilno pisati: rasvjetljivač ili rasvjetljivać? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda kojom se označava onaj koji upravlja izvorom svijetla. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati rasvjetljivač, rasvjetljivača, rasvjetljivaču..

Rasvjetljivačica ili rasvjetljivaćica?

Kako je pravilno pisati: rasvjetljivačica ili rasvjetljivaćica? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava ona koja upravlja izvorom svijetla. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati rasvjetljivačica, rasvjetljivačice, rasvjetljivačici…

Ratnički ili ratnićki?

Kako je pravilno pisati: ratnićki ili ratnički? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu i prilogu kojim se označava nešto što se odnosi na ratnika ili na način ratnika. Naglašeni su kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno . . . Pročitaj više

Raspliće ili raspliče?

Kako je pravilno pisati: raspliče ili raspliće? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o prezentu nesvršenog glagola rasplitati. Pravilno se piše s glasom /ć/: rasplićem, rasplićeš, raspliće, rasplićemo, rasplićete, raspliću…

Rajčice ili rajćice?

Kako je pravilno pisati: rajćice ili rajčice? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o nominativu množine imenice ženskog roda koja se pravilno piše s glasom /č/. Pravilno se piše: rajčice, rajčicama, rajčica, rajčici, rajčicom…