Tag : R

Kako je pravilno pisati: rasvijetljivati ili rasvjetljivati? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o nesvršenom glagolu koji baciti na nešto puno svjetlo ili u prenesenom značenju pojasniti nešto. Naglašen je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati rasvijetliti, rasvijetlim, rasvijetliš, rasvije..

Read more

Kako je pravilno pisati: rasvjetljivač ili rasvijetljivač? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda kojom se označava onaj koji upravlja izvorom svijetla. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati rasvjetljivač, rasvjetljivača, rasvjet..

Read more

Kako je pravilno pisati: rasvjetljivačica ili rasvijetljivačica? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava ona koja upravlja izvorom svijetla. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati rasvjetljivačica, rasvjetljivačice, rasvjetljivač..

Read more

Kako je pravilno pisati: rasvjetljivač ili rasvjetljivać? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda kojom se označava onaj koji upravlja izvorom svijetla. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati rasvjetljivač, rasvjetljivača, rasvjet..

Read more

Kako je pravilno pisati: rasvjetljivačica ili rasvjetljivaćica? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava ona koja upravlja izvorom svijetla. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati rasvjetljivačica, rasvjetljivačice, rasvjetljivač..

Read more

Kako je pravilno pisati: ratnićki ili ratnički? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu i prilogu kojim se označava nešto što se odnosi na ratnika ili na način ratnika. Naglašeni su kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati ratnički, ratničkog, ratnič..

Read more

Kako je pravilno pisati: raspliče ili raspliće? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o prezentu nesvršenog glagola rasplitati. Pravilno se piše s glasom /ć/: rasplićem, rasplićeš, raspliće, rasplićemo, rasplićete, raspli..

Read more

Kako je pravilno pisati: rajćice ili rajčice? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o nominativu množine imenice ženskog roda koja se pravilno piše s glasom /č/. Pravilno se piše: rajčice, rajčicama, rajčica, rajčici, rajči..

Read more

Kako je pravilno pisati: riječnički ili rječnički? Dvojbe u pisanju između glasova /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava nešto što se odnosi na rječnik. Naglašen je dugosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati rječnički, rječničkog, rječnič..

Read more

Kako je pravilno pisati: rjećnićki ili rječnički? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava nešto što se odnosi na rječnik. Naglašen je dugosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati rječnički, rječničkog, rječnič..

Read more