Kako se piše pravilno na hrvatski?

Trpjeti ili trpiti?

Kako je pravilno pisati: trpjeti ili trpiti?

U hrvatskom jeziku mnogobrojni govornici dvoje o pisanju glasovnih skupina /ije/ i /je/. Dok neki govornici tvrde da im pisanje takvih dvojbenih primjera ide ‘od ruke’, nekima to predstavlja veliku poteškoću. U pravilu ako je izgovor sloga dug, pravilno je pisati /ije/ kao kod primjera: bijel, cvijet, miješati, mlijeko, obavijestiti, odijelo, riječ, rijeka, svijet, prijevoz i dr. Ako je izgovor sloga kratak, piše se glasovna skupina /je/ kao u primjerima: čovjek, medvjed, djed, polumjer, razumjeti, savjet, sjena, vjera i dr.

Iako kod većine riječi ta pravila vrijede, ipak postoje određene iznimke. Tako je npr. kod riječi ‘rječnik’ koju većina stanovnika izgovara dugo, a pravilno se piše oblik s /je/: rječnik. Kod nekih pak riječi govori se i dugo i kratko, a pisanje je s glasovnom skupinom /je/: bljesak, cvjetnjak, smješko, snježni.

Postoje i iznimni primjeri poput blagdana Tijelova, koje se iz tradicijskih razloga piše s dugim slogom /ije/. Kod nekih primjera razlika u slogu /ije/ ili /je/ čak znači i razliku u značenju riječi. Tako je kod primjera: slijedeći (glagolski prilog, glagol slijediti) i sljedeći (pridjev u značenju koji je na redu).

Ovdje je riječ o nesvršenom glagolu u značenju ‘mučiti se, podnositi nevolje’. Dolazi od praslavenske riječi tьrpěti. U hrvatskom standardnom jeziku pravilan infinitiv glasi: trpjeti. Pravilno se piše: trpim, trpiš, trpio, trpi, trpjet ću, trpjela, trpjelo…

Primjeri:

  • Ne mogu više trpjeti ovu bol.
  • Kako možeš trpjeti nju i njezino stalno prigovaranje?
  • Dijete je trpjelo teške bolove, ali hvala bogu sad je dobro.
  • Morat ćeš trpjeti mnogo ako želiš biti majka.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše glagol trpjeti. Prezent glasi trpim, trpiš, trpi, trpimo, trpite, trpe. Glagolski pridjev radni, trpio, trpjela, trpjelo, trpjeli, trpjele, trpjela.