Trpjeti ili trpiti?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: trpiti ili trpjeti? Ovdje je riječ o nesvršenom glagolu u značenju ‘mučiti se, podnositi nevolje’. Dolazi od praslavenske riječi tьrpěti. U hrvatskom standardnom jeziku pravilan infinitiv glasi: trpjeti. Pravilno se piše: trpim, trpiš, trpio, trpi, trpjet ću, trpjela, trpjelo…

LEAVE A COMMENT