Attachment ili privitak?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: attachment ili privitak? U poslovnu komunikaciju koja se odvija preko internetskih sredstava komunikacije, uvlači se sve više anglizama i engleskih izraza. Tako se često privitak koji se šalje elektroničkom poštom naziva attachment. Trebalo bi koristiti ipak hrvatsku varijantu: privitak. Stoga je pravilno pisati konstrukcije poput: U privitiku se nalazi dokument… Prilažem vam dokument u privitku…

OSTAVITE KOMENTAR