Kako se piše pravilno na hrvatski?

Čestitci ili čestitki

Kako je pravilno pisati: čestitci ili čestitki?

Ovdje je riječ o pravilnom pisanju dativa i lokativa imenice ženskog roda čestitka. Imenica dolazi od glagola čestitati, a označava dobre želje povodom nekog događaja ili posebnog dana.

Riječ je o tome provodi li se ili ne provodi glasovna promjena sibilarizacija. Sibilarizacija je glasovna promjena u kojoj glasovi k, g, h ispred glasa i prelaze u c, z, s. Sibilarizacija se provodi kod recimo kratke množine (vuk – vuci), dativa i lokativa jednine (noga – nozi). Kao i kod drugih glasovnih promjena, i sibilarizacija ima svoje iznimke, odnosno slučajeve kad se ne provodi. Primjerice, kod imenice liga – ligi ili baka – baki.

Imenicu čestitka u dativu i lokativu pravilno je pisati čestitci i čestitki. U obliku čestitci provedena je sibilarizacija, glasovna promjena u kojoj se suglasnici k, g, h ispred i mijenjaju u c, z, s. Također, pravilno je pisati bitki i bitci, pripovijetki i pripovijetci. Dakle, pravilno je zahvaliti na čestitci i čestitki.

Primjeri:

  • Zahvalili smo našoj teti na čestitki koju je poslala povodom našeg vjenčanja.
  • Pričamo upravo u čestitci koju smo dobili za krštenje.
  • Hvala na čestitci za rođendan.
  • U čestitci se nalazila ogromna svota novca koju nitko nije očekivao.
  • Svi su pričali o nesvakidašnjoj čestitci.
  • Unatoč zajedljivoj čestitci koju smo dobili za rođendan, nismo se previše naljutili.

U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati imenicu čestitka u dativu i lokativu i čestitci i čestitki.