Cvijeće ili cvjeće?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: cvijeće ili cvjeće? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o zbirnoj imenici srednjeg roda koja označava dio biljke za oplodnju. Naglašena je dugosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati cvijeće, cvijeća, cvijeću…

LEAVE A COMMENT