Kako se piše pravilno na hrvatski?

Cvijeće ili cvjeće?

Kako je pravilno pisati: cvijeće ili cvjeće?

Ovdje je riječ o dvojbi u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/. Takve su dvojbe vrlo česte u hrvatskom jeziku i predstavljaju problem velikom broju govornika.

Neke od češćih grešaka u pisanju su pogrešno pisanje pridjeva: ljep (umjesto pravilnog lijep), viječan (umjesto pravilnog vječan) i tako dalje. Kod imenica to su vjest (umjesto pravilnog vijest), sijećanje (umjesto pravilnog sjećanje), cjena (umjesto pravilnog cijena) i druge.

Ovdje je riječ o zbirnoj imenici imenice cvijet. Dolazi od praslavenskog oblika květъ. Imenica cvijet naglašena je kratkosilaznim naglaskom, isto kao i zbirna imenica koja se pravilno piše cvijeće. No, kod nominativa množine imenice cvijet pravilno se piše s /je/ – cvjetovi. S /je/ pišu se i imenice poput cvjetnjak, cvjetača i Cvjetnica.

Primjeri:

  • Moja susjeda Anja obožavala je cvijeće i uvijek je o njemu pričala.
  • Kupila je najljepše cvijeće i otišla ga odnijeti na njezin grob.
  • Cvijeće je mirisalo toliko opojno da je opijalo sve prolaznike.
  • Njezino cvijeće bilo je njezin najveći ponos, čak veći od njezine djece.
  • Neprestano je govorila o cvijeću, samo kako bi izbjegla one važnije ali neugodne teme.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše zbirna imenica cvijeće. S /ije/ se također piše cvijet. S /je/ piše se nominativ množine cvjetovi, imenice cvjetača, cvjetnjak, cvjećar, Cvjetnica…