Kako se piše pravilno na hrvatski?

Cvijet ili cvjet?

Kako se pravilno piše: cvijet ili cvjet?

U hrvatskom jeziku mnogobrojni govornici dvoje o pisanju glasovnih skupina /ije/ i /je/. Dok neki govornici tvrde da im pisanje takvih dvojbenih primjera ide ‘od ruke’, nekima to predstavlja veliku poteškoću. U pravilu ako je izgovor sloga dug, pravilno je pisati /ije/ kao kod primjera: bijel, miješati, mlijeko, obavijestiti, odijelo, riječ, rijeka, svijet, prijevoz i dr. Ako je izgovor sloga kratak, piše se glasovna skupina /je/ kao u primjerima: čovjek, medvjed, djed, polumjer, razumjeti, savjet, sjena, vjera i dr.

Iako kod većine riječi ta pravila vrijede, ipak postoje određene iznimke. Tako je npr. kod riječi ‘rječnik’ koju većina stanovnika izgovara dugo, a pravilno se piše oblik s /je/: rječnik. Kod nekih pak riječi govori se i dugo i kratko, a pisanje je s glasovnom skupinom /je/: bljesak, cvjetnjak, smješko, snježni.

Postoje i iznimni primjeri poput blagdana Tijelova, koje se iz tradicijskih razloga piše s dugim slogom /ije/. Kod nekih primjera razlika u slogu /ije/ ili /je/ čak znači i razliku u značenju riječi. Tako je kod primjera: slijedeći (glagolski prilog, glagol slijediti) i sljedeći (pridjev u značenju koji je na redu).

Imenica dolazi od praslavenske riječi květъ. U botanici, označava dio biljke koji sadržava organe za oplodnju i iz kojeg se razvija plod. Kako je izgovor sloga dug, pravilno ga je pisati s -ije: cvijet, cvijeta, cvijetu, cvijetom, cvjetovi, cvjetova, cvjetovima…

Valja zamijetiti da u tvorbi duge množine dolazi do kraćenja korijenskog sloga, i to zato što imenica nema dugouzlazni naglasak u genitivu jednine. Osim cvijet/cvjetovi, ista se promjena događa kod imenica vijek/vjekovi, snijeg/snjegovi, lijes/ljesovi, brijeg/brjegovi i bregovi…

Primjeri:

pogrešno: Ubrala je prekrasan cvjet. > Ubrala je prekrasan cvijet.
pogrešno: Ugledala sam cvjet u vrtu. > Ugledala sam cvijet u vrtu.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše cvijet.