Kako se piše pravilno na hrvatski?

Sjećanje ili sijećanje?

Kako je pravilno pisati: sjećanje ili sijećanje?

U hrvatskom jeziku mnogobrojni govornici dvoje o pisanju glasovnih skupina /ije/ i /je/. Dok neki govornici tvrde da im pisanje takvih dvojbenih primjera ide ‘od ruke’, nekima to predstavlja veliku poteškoću. U pravilu ako je izgovor sloga dug, pravilno je pisati /ije/ kao kod primjera: bijel, cvijet, miješati, mlijeko, obavijestiti, odijelo, riječ, rijeka, svijet, prijevoz i dr. Ako je izgovor sloga kratak, piše se glasovna skupina /je/ kao u primjerima: čovjek, medvjed, djed, polumjer, razumjeti, savjet, sjena, vjera i dr.

Iako kod većine riječi ta pravila vrijede, ipak postoje određene iznimke. Tako je npr. kod riječi ‘rječnik’ koju većina stanovnika izgovara dugo, a pravilno se piše oblik s /je/: rječnik. Kod nekih pak riječi govori se i dugo i kratko, a pisanje je s glasovnom skupinom /je/: bljesak, cvjetnjak, smješko, snježni.

Postoje i iznimni primjeri poput blagdana Tijelova, koje se iz tradicijskih razloga piše s dugim slogom /ije/. Kod nekih primjera razlika u slogu /ije/ ili /je/ čak znači i razliku u značenju riječi. Tako je kod primjera: slijedeći (glagolski prilog, glagol slijediti) i sljedeći (pridjev u značenju koji je na redu).

Ovdje je riječ o imenici srednjeg roda koja označava pamćenje, memoriranje, uspomene. Naglašena je kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati sjećanje, sjećanja, sjećanju, sjećanjem…

Primjeri:

  • U sjećanju mi je da smo se već prije upoznali.
  • Morat ćeš osvježiti sjećanje, dosta si gradiva zaboravio.
  • Ako me sjećanje dobro služi, ti si kći Markova brata.
  • Nisam sigurna, govorim po sjećanju.
  • U sjećanju mi je ostala draga žena lijepe zlatne kose.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše imenica sjećanje, sjećanja, sjećanju… Pravilno je pisati i imenicu sjeta, glagol sjećati se.