Cvijeće ili cviječe?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: cvijeće ili cviječe? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o zbirnoj imenici srednjeg roda koja označava dio biljke za oplodnju. Naglašena je dugosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati cvijeće, cvijeća, cvijeću…

OSTAVITE KOMENTAR