Kako se piše pravilno na hrvatski?

Džep ili đep?

Kako je pravilno pisati: džep ili đep?

U hrvatskom jeziku često se dvoji kod pisanja glasova /dž/ i /đ/. Ne postoji čvrsto pravilo kojim bismo mogli odrediti kad ide jedno, a kad drugo, ali postoje neke okvirne smjernice. Primjerice, u većini turcizama i anglizama (riječi iz turskog i engleskog jezika) piše se glas /dž/. Glas /đ/ je, recimo, prisutan u komparativu i superlativu gdje ima glas /d/ u pozitivu (mlad – mlađi – najmlađi, lud – luđi – najluđi).

Ovdje je riječ o imenici muškog roda koja dolazi od turske riječi cep. Imenica je naglašena kratkosilaznim naglaskom i označava našiveni dio na odjeći gdje se drže sitnice, novčanik, novac i slično. Pravilno se piše džep, džepa, džepu, džepom, džepovi… Ova imenica muškog roda često se koristi u frazama poput ni iz džepa ni u džep, udariti po džepu, za svačiji džep, gledati samo svoj džep…

Primjeri:

  • Napunila je džepove slatkišima i istrčala se igrati vani.
  • Džep mu je bio rasparan i sve je ispadalo kako je prolazio.
  • Na njegovu sakou pažnju su privlačili moderno našiveni raznobojni džepovi.
  • Uopće me nije briga što se događa između njih dvoje, meni ni iz džepa ni u džep.
  • Ne mogu s tobom večeras u izlazak, praznih sam džepova.
  • Trgovački centri prepuni su raznih trgovina, a ima ponešto za svačiji džep.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše imenica muškog roda džep, džepa, džepu, džepom, džepovi. Imenica u hrvatski jezik dolazi iz turskog jezika.