Kako se piše pravilno na hrvatski?

Samnom ili sa mnom?

Kako je pravilno pisati: samnom ili sa mnom?

Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja. Radi se o izrazu koji se sastoji od prijedloga sa i instrumentala zamjenice ja: mnom. Pravilno se piše razdvojeno: sa mnom.

Primjeri pravilne uporabe su sljedeći:
Otišla je sa mnom na tri koncerta i onda je više nikad nisam čuo ni vidio.
Hoćeš li ići raditi u Irsku sa mnom?
On je bio sa mnom te kobne večeri.
Sa mnom su izašli vani, ali se nisu sa mnom vratili.

Još jedan primjer pogrešnog pisanja jest oblik koji se često može čuti u Dalmaciji: smenom.
Oćeš smenom vanka?

Premda je takav izraz u razgovornom stilu i dijalektu poželjan, čak i simpatičan, u standardnom jeziku valja ga izbjegavati.

U zaključku, pravilno je uvijek i isključivo pisati razdvojeno odnosno rastavljeno: sa mnom