Naročito ili naroćito?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: naročito ili naroćito? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o prilogu koji je naglašen dugouzlaznim naglaskom. Tvori se od prefiksa na- i imenice rok. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati naročito.

LEAVE A COMMENT