Kako se piše pravilno na hrvatski?

Naročito ili naroćito?

Kako je pravilno pisati: naročito ili naroćito?

Ovdje je riječ o dvojbi u pisanju između glasova /č/ i /ć/. Takve dvojbe veoma su česte u hrvatskom jeziku, a neki od poznatijih primjera pogrešnog pisanja su kuča (umjesto točnog kuća), vruče (umjesto pravilnog vruće), prića (umjesto pravilnog priča) i drugi.

Nažalost, nekim govornicima je vrlo teško razlikovati glasove č i ć, a nekima je to vrlo jednostavno i usvojili su to od najranijih dana. Također, postoje regije gdje je posebice teško usvajanje razlikovanja č i ć zbog njihovih lokalnih govora gdje te razlike nisu očite.

Ovdje je riječ o prilogu koji je naglašen dugouzlaznim naglaskom. Tvori se od prefiksa na- i imenice rok. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati naročito.

Primjeri:

  • Voljela je sve voće, a naročito agrume poput mandarina i crvenih naranača.
  • Bila mu je naročito draga skladba ruskog skladatelja koju je prvi put čuo istu večer kad je nju upoznao.
  • Naročito se brinuo o tome hoće li njoj što nedostajati, je li gladna i žedna, je li sretna i želi li još jednom otići od njega.
  • Žene naročito žele ostati vječno mlade i lijepe, dok muškarce te brige manje muče.
  • Tu bi trebalo biti više policije, naročito u večernjim satima petkom i subotom.
  • U ovoj situaciji vozač naročito mora paziti na razmak između vozila ispred i iza sebe.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše prilog naročito.