Kako se piše pravilno na hrvatski?

Nebitan ili ne bitan?

Kako je pravilno pisati: nebitan ili ne bitan?

Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog odnosno spojenog i rastavljenog odnosno odvojenog pisanja.

U ovom primjeru radi se o niječnoj čestici ne i pridjevu bitan. Pridjev označava ono što je sporedno, nevažno. Riječ suprotnog značenja, antonim ovog pridjeva jest pridjev bitan.

Spojevi riječi u kojima je niječna čestica ne i pridjev pišu se u hrvatskom standardnom jeziku spojeno odnosno sastavljeno. Tako da se pridjev pravilno piše nebitan, u ženskom rodu nebitna, u srednjem rodu nebitno.

Niječna čestica ‘ne’ piše se spojeno s pridjevima (nesretan, neželjen, neočekivan), a odvojeno od glagola (ne radi, ne želim, ne odlazite, ne sanjamo, ne vole). Kod imenica se također piše spojeno odnosno sastavljeno (nesreća, nevolja, nerazumijevanje).

Primjeri:

  • Ti si toliko nebitan, nitko te ne poznaje i ne zna tko si.
  • Nebitno o čemu se radi, važno je tko su akteri situacije.
  • To je bio nebitan događaj, sve ostalo je bilo važnije od toga.
  • Taj lik je potpuno nebitan u cijeloj toj priči.
  • Nebitan događaj uzrokovao je ogromnu pomutnju među pukom.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše neodređeni pridjev nebitan, kao i određeni pridjev nebitni. Pravilno je pisati nebitnog, nebitnim, nebitnima, nebitnih, nebitna, nebitno…