Kako se piše pravilno na hrvatski?

Plata ili plaća?

Kako je pravilno pisati: plata ili plaća?

Zbog zajedničke povijesti i suživota u istoj državi govornici hrvatskog jezika često dvoje u uporabi nekih riječi kojima su prije bili izloženi u medijima.

Hrvatski i srpski jezik slični su jezici i pripadaju indoeuropskoj jezičnoj skupini. Oba jezika su slavenski jezici, točnije južnoslavenski jezici. Međutim, ta dva jezika nisu ista, iako se u bivšoj državi koristio naziv srpskohrvatski ili hrvatskosrpski jezik.

Neke od poznatijih razlika između naziva su primjerice: mrkva i šargarepa, demokracija i demokratija, Evropa i Europa, ispušni plinovi i izduvni gasovi, kino i bioskop, kvalificiran i kvalifikovan, spužva i sunđer i mnoge mnoge druge.

Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava naknada koja se dobije za izvršen posao. Naglašena je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je koristiti oblik plaća.

Primjeri:

  • Plaća mi je dolazila svakog 10. u mjesecu.
  • Kod nas se nije smjelo znati tko ima koliku plaću.
  • Plaća je bila mala, ali smo stalno radili i nismo je imali kad potrošiti.
  • Želio je imati direktorsku plaću, ali bez ikakvih odgovornosti i obaveza.
  • Koliku plaću imaju medicinske sestre u Njemačkoj?
  • Imao je veliku plaću, ali nije bio zadovoljan poslom.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše imenica ženskog roda plaća, plaće, plaću, plaći, plaćom…