Kako se piše pravilno na hrvatski?

Po malo ili pomalo?

Kako je pravilno pisati: po malo ili pomalo?

ad je riječ o sastavljenom odnosno spojenom i nesastavljenom odnosno razdvojenom pisanju riječi, postoje tri različita načina pisanja.

U nesastavljenom pisanju riječi se pišu odvojeno, s bjelinom između (ne radi, ne želi, ne vidimo). Kod sastavljenog pisanja riječi se pišu bez bjeline između (nejasan, neparan, nepismenost, neuroznanost). Postoji i treći način pisanja kod riječi koje nazivamo polusloženicama – sa spojnicom:  tabu-tema, top-model i druge.

Dakle, ovdje je riječ o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja. Naime, oba izraza su točna i pravilna, ali ne znače isto.

Pisano odvojeno, po malo, prijedložni je izraz koji se sastoji od prijedloga po i pridjeva odnosno priloga malo. Pravilno ga je tako pisati i koristiti u sljedećim primjerima:

  • Odluči što ćeš i otiđi po malo dijete koje čeka na autobusnoj stanici.
  • Uzmi po malo od svakoga dijela kolača.
  • Otiđi po malo vode pa se vrati kući.

Pisano sastavljeno odnosno zajedno ‘pomalo’ je prilog u značenju u maloj količini ili djelomično. Pravilno ga je tako pisati i koristiti u sljedećim primjerima:

  • Pomalo je strahovala za svoju budućnost.
  • Bila je pomalo razočarana njegovim ponašanjem nakon što su proveli par mjeseci u braku.
  • Sunce je već pomalo zalazilo, a barka je tek isplovljavala.

Izraz ‘pomalo’ poznat je i kao raširen pozdrav diljem Dalmacije. Uvriježen je pozdrav na ulici te ako susretnete nekoga pri kakvom poslu.

Zaključno, oba načina pisanja su pravilna, i po malo i pomalo, no ne u istim kontekstima. Kao prilog pomalo se piše sastavljeno.