Kako se piše pravilno na hrvatski?

Budućnost ili budučnost?

Kako je pravilno pisati: budućnost ili budučnost?

Ovdje je riječ o dvojbi u pisanju između glasova /č/ i /ć/. Takve dvojbe veoma su česte u hrvatskom jeziku, a neki od poznatijih primjera pogrešnog pisanja su kuča (umjesto točnog kuća), vruče (umjesto pravilnog vruće), prića (umjesto pravilnog priča) i drugi.

Nažalost, nekim govornicima je vrlo teško razlikovati glasove č i ć, a nekima je to vrlo jednostavno i usvojili su to od najranijih dana. Također, postoje regije gdje je posebice teško usvajanje razlikovanja č i ć zbog njihovih lokalnih govora gdje te razlike nisu očite.

Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava vrijeme koje će doći. Naglašena je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati budućnosti, budućnosti, budućnošću…

Primjeri:

  • Pogledaj u budućnost i reci mi što vidiš.
  • U budućnosti bih svakako htjela imati svoj automobil, svoj stan i pun ormar lijepe odjeće.
  • Budućnost mi je bila crna, a sadašnjost siva.
  • Izgledaš u toj odjeći kao da si došla iz budućnosti.
  • Što misliš kakvi će se automobili voziti u budućnosti?
  • Ja mislim da će se u budućnosti jesti kukci, pauci i slične životinje.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše imenica ženskog roda budućnost, budućnosti, budućnošću… Pridjev se također piše s ć – budući, buduća, buduće, budućih, budućeg, budućima… Pravilno se piše s ć i prilog ubuduće.