Kako se piše pravilno na hrvatski?

Podaci ili podatci?

Kako je pravilno pisati: podaci ili podatci?

Ovdje je riječ o nominativu množine imenice podatak, čiji oblik za mnoge govornike predstavlja dvojbu. imenica podatak označava činjenicu koja je istinita, dogodila se ili kojom se nešto dokazuje. Naglašena je dugouzlaznim naglaskom na drugom slogu.

Hrvatski pravopis dopušta obje inačice pisanja nominativa množine, podaci i podatci, iako je preporuka da se piše podatci. Druga inačica podaci dopuštena je zbog čestoće uporabe.

Primjeri:

  • Ti podatci su ukazivali na loše stanje gospodarstva i ekonomije.
  • O podatcima bi se dalo raspravljati, budući da su dobiveni na čudan način.
  • Takvi podatci će razočarati šefa.
  • Podatci su bili izloženi na zajedničkom sastanku na kraju kojeg su svi veselo zapljeskali.
  • Morao je provjeriti jesu li ti podatci točni.
  • Njemu su ti podatci značili mnogo, a nama jako malo.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše nominativ množine imenice podatak – podatci ili podaci. Pravilan je i dativ, lokativ i instrumental množine – podacima i podatcima.