Pomoći ću, pomoću ili pomoć ću?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: pomoć ću, pomoću ili pomoći ću? Ovdje je riječ o glagolskom obliku futuru prvom. Futur prvi tvori se od nenaglašenog oblika prezenta glagola htjeti (ću, ćeš, će, ćemo, ćete, će) i infinitiva glagola. Kad glagol završava na -ti i dolazi prije nenaglašenog prezenta glagola htjeti, piše se krnji infinitiv (radit ću, mislit ću). Ovdje je riječ o glagolu koji završava na -ći i pravilno se piše: pomoći ću, pomoći ćeš, pomoći će, pomoći ćemo, pomoći ćete, pomoći će…

OSTAVITE KOMENTAR