Kako se piše pravilno na hrvatski?

Posljednji ili poslijednji?

Kako je pravilno pisati: posljednji ili poslijednji?

Ovdje je riječ o dvojbi u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/. Takve su dvojbe vrlo česte u hrvatskom jeziku i predstavljaju problem velikom broju govornika.

Neke od češćih grešaka u pisanju su pogrešno pisanje pridjeva: ljep (umjesto pravilnog lijep), viječan (umjesto pravilnog vječan) i tako dalje. Kod imenica to su vjest (umjesto pravilnog vijest), sijećanje (umjesto pravilnog sjećanje), cjena (umjesto pravilnog cijena) i druge.

Ovdje se radi o pridjevu u više značenja. Označava ono što se nalazi na kraju nečega, što je jedino preostalo, nešto što je konačno, nešto što je nevažno, i tako dalje. Pridjev je naglašen kratkouzlaznim naglaskom na prvom slogu i ima zanaglasnu dužinu na posljednjem slogu. U hrvatskom jeziku pravilno se piše pridjev posljednji. Pravilno je pisati i posljednja, posljednje, posljednjim, posljednjih, posljednjeg…

Primjeri:

  • Na njihovu zidu stajala je ogromna slika s prizorom posljednje večere.
  • Posljednji dan natjecanja obilježen je najvećim uspjesima.
  • Ti nastupaš posljednji, ali to ne znači da si manje važan.
  • Primio je posljednju pomast, svi su bili vrlo tužni, ali se onda čudesno oporavio.
  • Posljednji put ti govorim da ostaviš moje stvari u mojoj sobi.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše pridjev posljednji. Pravilno je i posljednja, posljednje, posljednji, posljednjih, posljednjima, posljednjeg… Pridjev je čest u sintagmama poput posljednji Mohikanac, posljednja večera, posljednja pomast, i druge.