Kako se piše pravilno na hrvatski?

Tvrtki ili tvrtci?

Kako je pravilno pisati: tvrtki ili tvrtci?

Ovdje je riječ o tome provodi li se ili ne provodi glasovna promjena sibilarizacija. Sibilarizacija je glasovna promjena u kojoj glasovi k, g, h ispred glasa i prelaze u c, z, s. Sibilarizacija se provodi kod recimo kratke množine (vuk – vuci), dativa i lokativa jednine (noga – nozi). Kao i kod drugih glasovnih promjena, i sibilarizacija ima svoje iznimke, odnosno slučajeve kad se ne provodi. Primjerice, kod imenice liga – ligi ili baka – baki.

Ovdje je riječ o dativu i lokativu imenice ženskog roda tvrtka koja označava poduzeće. Naglašena je kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku kod imenica koje završavaju nastavkom -tka ne provodi se sibilarizacija. Primjerice, patka – patki, tetka – tetki, četkačetki, i slično. Tako se i dativ i lokativ imenice tvrtka piše pravilno tvrtki.

Primjeri:

  • Radio je u tvrtki moga oca deset godina prije nego je otišao za Ameriku.
  • U tvrtki ima novca i to svi dobro znamo.
  • Prema tvrtki nisam ostao dužan i to ću dokazati i na sudu.
  • Po tvrtki se vidi da sam ja pošten i dobar biznismen.
  • U tvrtki su bile samo žene i to se njemu nije dopadalo.
  • Nije više mogao ostati u tvrtki nakon svih poniženja koje su mu priuštili.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše dativ i lokativ imenice tvrtka – tvrtki. Odnosno, ovaj je primjer iznimka od provođenja glasovne promjene sibilarizacije.