Kako se piše pravilno na hrvatski?

Putovi ili putevi?

Kako je pravilno pisati: putovi ili putevi?

Ovdje je riječ o dvojbi kako pravilno pisati nominativ množine imenice muškog roda put.

Naime, u hrvatskom jeziku postoje dva načina pisanja množinskog oblika imenice put, a to su putevi i putovi.

Imenica put označava utabani dio zemlje koji služi za kretanje odnosno prolaz. Osim svog prvog, doslovnog značenja, ona ima i preneseno značenje. Upravo o tome ovisi pisanje imenice put u nominativu množine.

Pravilno je pisati nominativ množine “putovi” kad je riječ o stvarnom, pravom značenju riječi. Primjeri pravilne uporabe su sljedeći:
Najviše je volio šumske putove, izgubiti se i lutati bez cilja.
Putovi njegova djetinjstva bili su blatnjavi i zapušteni.

U prenesenom značenju pravilno je pisati nominativ množine “putevi”. Primjeri pravilne uporabe su sljedeći:
Imala je problema s dišnim putevima.
Putevi sna odveli su je na neznana mjesta.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše putevi i putovi, za nominativ množine imenice muškog roda put. Oblik putevi koristi se za preneseno značenje, a oblik putovi za stvarno značenje.