Kako se piše pravilno na hrvatski?

Razumijevati ili razumjevati?

Kako je pravilno pisati: razumijevati ili razumjevati?

Ovdje je riječ o dvojbi u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/. Takve su dvojbe vrlo česte u hrvatskom jeziku i predstavljaju problem velikom broju govornika.

Neke od češćih grešaka u pisanju su pogrešno pisanje pridjeva: ljep (umjesto pravilnog lijep), viječan (umjesto pravilnog vječan) i tako dalje. Kod imenica to su vjest (umjesto pravilnog vijest), sijećanje (umjesto pravilnog sjećanje), cjena (umjesto pravilnog cijena) i druge.

Ovdje je riječ o nesvršenom glagolu čiji je svršeni parnjak glagol razumjeti. Nesvršeni glagol naglašen je dugouzlaznim naglaskom i pravilno se piše: razumijevati. Pravilno je pisati i razumijevam, razumijevao, razumijevaš… Glagolska imenica pravilno se piše razumijevanje.

Primjeri:

  • Razumijevajući o čemu se radi, sve je više padala u stanje šoka.
  • Zbog njenog razumijevanja za moju situaciju, uspjeli smo izgladiti naše odnose.
  • Ja uvijek razumijevah sve što njoj prolazi kroz glavu, a ona nije za mene imala razumijevanja.
  • Razumijevali smo se i bez da bismo govorili, bile su dovoljne geste, pokreti, pogledi…
  • Nije mogla razumijevati što se kod nas događa jer ona dolazi iz normalne obitelji.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše nesvršeni glagol razumijevati. Pravilno je pisati razumijevam, razumijevao, razumijevate, razumijevamo, razumijevali, razumijevale… Glagolska imenica pravilno se piše razumijevanje. Svršeni parnjak glagola razumijevati piše se razumjeti.