Kako se piše pravilno na hrvatski?

Razumjeti ili razumijeti?

Kako je pravilno pisati: razumijeti ili razumjeti?

U hrvatskom jeziku najčešće se dvoji u korištenju oblika /ije/ i /je/. Kako postoje ikavski i ekavski govori u našim narječjima, teško je naučiti kako pisati u hrvatskom standardnom jeziku lipo i lepo, vridan i vredan, brig i breg, piva i peva, i drugo.

Upravo kod primjera gdje smo se drugačije odmalena naučili govoriti najteže nam je svladati pravilne oblike u hrvatskom standardnom jeziku.

U ovom slučaju riječ je o glagolu koji je naglašen kratkouzlaznim naglaskom na drugom slogu. U infinitivu piše se s /je/ – razumjeti. No, valja pripaziti. Prezent glasi: razumijem, razumiješ, razumije, razumijemo, razumijete, razumiju.

I kod glagolskog pridjeva radnog – razumio, razumjela, razumjelo, razumjeli, razumjele, razumjela – valja pripaziti. Česta je greška da se piše pogrešno razumjeo (umjesto pravilnog razumio.

Primjeri:

  • Nadam se da ćete razumjeti, ali ne možemo doći kod vas.
  • Oni su sve pogrešno razumjeli, nisam tako mislila.
  • Razumjeti žene, to nitko nikada nije uspio, niti neće.
  • Kako ne možete razumjeti da sam ja vegan i ne želim to jesti.
  • Oni će razumjeti i potvrditi da sam ja u pravu sve vrijeme.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše infinitiv glagola razumjeti. U prezentu se piše razumijem, razumiješ, razumije… Nesvršeni glagol piše se razumijevati.