Kako se piše pravilno na hrvatski?

S poštovanjem ili sa poštovanjem?

Kako je pravilno pisati: s poštovanjem ili sa poštovanjem?

Ovdje je riječ o izrazu s prijedlogom s ili sa te imenicom srednjeg roda poštovanje. Prijedlog s ili sa dolazi u padežu instrumentalu, kojim se označava sredstvo ili društvo.

Imenica poštovanje srednjeg je roda i dolazi od glagola poštovati. Označava izraz da netko ima određene zasluge ili ugled, a samostalno se često koristi kao pozdrav.

Pozdrav je populariziran od pojave elektroničke pošte odnosno od početka pisanja e-mailova. Zgodan je način za završiti elektroničku poruku, prije pisanja imena i prezimena pošiljatelja.

Pozdrav je pravilno pisati u obliku ‘s poštovanjem’ jer nema razloga pisati oblik sa. Prijedlog sa piše se ispred riječi koje počinju sa ‘s, š, z, ž’, glasovne skupine ps i ks (sa psom, sa Ksenijom), u obliku sa mnom.

Primjeri:

  • Obratio mi se s poštovanjem.
  • S poštovanjem, Vaš prijatelj Ivan
  • E-mail možete završiti pozdravom: s poštovanjem.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše: s poštovanjem.