Kako se piše pravilno na hrvatski?

Subkultura ili supkultura?

Kako je pravilno pisati: subkultura ili supkultura?

Ovdje je riječ o imenici ženskog roda koja je pojam najviše prisutan u sociologiji, znanosti koja se bavi društvom. Označava kulturni život koji se odvija u nekoj društvenoj skupini, najčešće određenoj generaciji, a često je u sukobu s takozvanom glavnom kulturnom odnosno mainstream kulturom.

Imenica ženskog roda dolazi od latinskog prefiksa sub u značenju ‘pod, ispod’. Drugi dio jest imenica kultura koja također ima latinsko porijeklo (cultura) i označava ukupnost vrijednosti i dobara koje stvara čovječanstvo.

U tvorbi imenice sub + kultura zvučni glas b nađe se ispred bezvučnog glasa k te se obezvučuje. To jest, glas b prelazi u svoj bezvučni parnjak p (subkultura > supkultura). Ta se glasovna promjena naziva jednačenje suglasnika po zvučnosti.

Primjeri pravilne uporabe su sljedeći:
Stariji su se zgražali supkulture mladih.
Nisu mogli odrediti koja je razlika između kulture i supkulture pa su pali ispit.
Supkultura je skup normi, vrijednosti i obrazaca ponašanja.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše: supkulture, supkultura, supkulturi, supkulturan…