Usprkos ili uprkos?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: usprkos ili uprkos? Ovdje je riječ o prijedlogu koji označava nešto protivno nečemu. Naglašen je kratkosilaznim naglaskom na prvom slogu. Tvori se od prefiksa uz- i imenice prkos te se događa jednačenje po zvučnosti. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati usprkos.

OSTAVITE KOMENTAR