Kako se piše pravilno na hrvatski?

Uz put ili usput?

Kako je pravilno pisati: uz put ili usput?

Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja.

Naime, oba načina pisanja, sastavljeno usput i rastavljeno uz put, su pravilna. No, ne koriste se u istim prilikama i nemaju isto značenje.

Razdvojeno, uz put, spoj je prijedloga uz i imenice muškog roda put. Koristi se u doslovnom smislu odnosno značenju kao u primjerima:

  • Vidjeli su zeca kako trči uz put.
  • Uz put su bile mnoge trgovine sa suvenirima.
  • On je trčao uz put, a ona po sredini puta.

Kod sastavljenog pisanja, usput, provedena je glasovna promjena jednačenja suglasnika po zvučnosti: uz + put > uzput > usput. Riječ je o prilogu koji označava da se nešto obavi uzgred, letimično, manje važno. Pravilno se koristi u sljedećim primjerima:

  • Zaputili su se u Pariz, a usput su kupili neke sireve i mnogo litara vina.
  • Odlučili smo se kupiti stan i usput smo kupili i vikendicu.
  • Usput budi rečeno, nije mi nikad ni bila simpatična.

U zaključku, oba načina pisanja – sastavljeno usput i rastavljeno uz put – pravilna su. Kao prilog usput piše se sastavljeno. Prijedložni izraz uz put piše se rastavljeno i ima doslovno značenje.