Kako se piše pravilno na hrvatski?

Brinuti ili brinuti se?

Kako je pravilno pisati: brinuti ili brinuti se?

Ovdje je riječ o dvojbi kako se pravilno piše glagol – brinuti ili brinuti se. Odnosno, postavlja se pitanje radi li se ovdje o povratnom glagolu.

Povratni glagoli uza se imaju zamjenicu se (sebe) poput radovati se, umivati se, češljati se… Glagoli prema predmetu radnje mogu biti prijelazni, neprijelazni i povratni. Povratni glagoli dijele se na neprave, prave i uzajamnopovratne.

Oba glagola koriste se u hrvatskom jeziku: Oni brinu o svojim roditeljima, Brinemo se za tebe, itd. Međutim, kad je riječ o glagolu brinuti, prema pravilima hrvatskog standardnog jezika, mora imati uza se povratnu zamjenicu se. Stoga je jedino ispravno: Oni se brinu o svojim roditeljima. Brinuli smo se jer nisi došla kući na vrijeme. Glagol brinuti se dolazi u značenju nekome posvećivati vrijeme i pažnju ili biti u kakvoj brizi. Naziva ga se i nepravim povratnim glagolom

Primjeri:

  • Brinula sam se gdje su i što sad rade moja djeca.
  • Morao se uvijek on brinuti oko svega i to ga je i koštalo zdravlja.
  • Brinula sam se oko plaćanja režija, kupovanja hrane i odlazaka liječniku, a moj je muž bio tako bezbrižan.
  • Marta se brinula i gledala na sat iščekujući kad će doći njezina mama.
  • Moja majka se zove Ivana i brinem se ponekad je li ona gladna i nesretna.
  • Brinuli smo se hoćeš li zakasniti na avion zbog gustog prometa.
  • Marta mi je rekla da se ne brinem jer će sve biti dobro.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše povratni glagol brinuti se.