Kako se piše pravilno na hrvatski?

Oznaka: D

Drijemati ili drjemati?

Kako je pravilno pisati: drijemati ili drjemati? U hrvatskom jeziku mnogobrojni govornici dvoje o pisanju glasovnih skupina /ije/ i /je/. Dok neki govornici tvrde da im pisanje takvih dvojbenih primjera ide ‘od ruke’, nekima to predstavlja veliku poteškoću. U pravilu ako je izgovor sloga dug, pravilno je pisati /ije/ kao . . . Pročitaj više

Dodjelila ili dodijelila?

Kako je pravilno pisati: dodjelila ili dodijelila? U hrvatskom jeziku mnogobrojni govornici dvoje o pisanju glasovnih skupina /ije/ i /je/. Dok neki govornici tvrde da im pisanje takvih dvojbenih primjera ide ‘od ruke’, nekima to predstavlja veliku poteškoću. U pravilu ako je izgovor sloga dug, pravilno je pisati /ije/ kao . . . Pročitaj više

Dar ili poklon?

Kako je pravilno pisati: dar ili poklon? U ovom je primjeru riječ o tome koja je od dviju imenica muškog roda – dar ili poklon – pravilna u hrvatskom standardnom jeziku. U nekim primjerima radi se o tome da je samo jedna riječ pravilna, a ponekad je pak više riječi . . . Pročitaj više

Djelatnici ili dijelatnici?

Kako je pravilno pisati: dijelatnici ili djelatnici? U hrvatskom jeziku mnogobrojni govornici dvoje o pisanju glasovnih skupina /ije/ i /je/. Dok neki govornici tvrde da im pisanje takvih dvojbenih primjera ide ‘od ruke’, nekima to predstavlja veliku poteškoću. U pravilu ako je izgovor sloga dug, pravilno je pisati /ije/ kao . . . Pročitaj više

Dviju ili dvaju?

Kako je pravilno pisati: dviju ili dvaju? Ovdje je riječ o odabiru u pisanju između oblika dviju ili dvaju. Naime, radi se o sklonidbi brojeva. U hrvatskom jeziku dekliniraju se odnosno sklanjaju brojevi do pet: jedan, dva, tri i četiri. Ovdje je riječ o dviju i dvaju, odnosno genitivu množine . . . Pročitaj više

Decimalna točka ili decimalni zarez?

Kako je pravilno pisati: decimalna točka ili decimalni zarez? Piše li se pravilno decimalnu točku ili zarez? Ova dvojba zapravo je vrlo stara i nije usko vezana za hrvatski jezik, već postoji i u mnogobrojnim svjetskim jezicima. Naime, decimalna točka koristi se u engleskom jeziku. Danas je engleski jezik u . . . Pročitaj više

Doviđenja ili do viđenja?

Kako je pravilno pisati: doviđenja ili do viđenja? Ovdje je riječ o spoju prijedloga do i imenice viđenje. Imenica viđenje rijetko se koristi u hrvatskom jeziku, osim u konstrukciji pozdrava. Tada se piše sastavljeno odnosno skupa, a kad se koristi samostalno piše se odvojeno. Primjeri: U zaključku, kao pozdrav na . . . Pročitaj više

Drukčiji ili drugačiji?

Kako je pravilno pisati: drukčiji ili drugačiji? Ovdje je riječ o pisanju pridjeva drukčiji i drugačiji. Oba načina pisanja su pravilna, no neki jezikoslovci zagovaraju korištenje oblika – drukčiji. Kod oblika drukčiji provedena je glasovna promjena jednačenja suglasnika po zvučnosti – drugčiji > drukčiji. Primjeri: U zaključku, oblike drugačija, drugačije, . . . Pročitaj više

Devetsto ili devesto?

Kako je pravilno pisati: devetsto ili devesto? Ovdje je riječ o pravilnom pisanju brojeva u hrvatskom jeziku, što kod govornika jezika često dovodi do grešaka zbog drukčijeg izgovora od pisanja. Neki od brojeva s kojima često dolazi do nedoumica su broj 4 kojeg često nalazimo kao ćetiri ili četri, a . . . Pročitaj više

Dotrčala ili dotrćala?

Kako je pravilno pisati: dotrčala ili dotrćala? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolskom pridjevu aktivnom koji dolazi od glagola dotrčati. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati dotrčala, dotrčale, dotrčali…