Kako se piše pravilno na hrvatski?

Oznaka: D

Dozvoljen ili dopušten?

Kako je pravilno pisati: dopušten ili dozvoljen? Ovdje je riječ o dvama glagolskim pridjevima trpnima. Jedan je od glagola dozvoliti, a drugi od glagola dopustiti. U hrvatskom standardnom jeziku prednost se daje glagolu dopustiti, a glagol dozvoliti smatra se rusizmom i trebalo bi ga izbjegavati. Stoga je bolje pisati: dopustiti, . . . Pročitaj više

Dugoročnost ili dugoroćnost?

Kako je pravilno pisati: dugoroćnost ili dugoročnost? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda koja označava ono što je na dugi rok. Pravilno se piše s glasom /č/: dugoročnost, dugoročnosti, dugoročnošću…

Dijagnostici ili dijagnostiki?

Kako je pravilno pisati: dijagnostici ili dijagnostiki? Ovdje je riječ o tome provodi li se ili ne provodi sibilarizacija u dativu i lokativu imenice dijagnostika. Pravilno je da se sibilarizacija provodi i piše se: dijagnostici. Primjer pravilne uporabe jest: Ultrazvuk se koristi kao pomoć u dijagnostici.

Dragocjenost ili dragocijenost?

Kako je pravilno pisati: dragocjenost ili dragocijenost? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava nešto velike vrijednosti. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati dragocjenost, dragocjenosti, dragocjenostima…

Dragocjen ili dragocijen?

Kako je pravilno pisati: dragocjen ili dragocijen? U hrvatskom jeziku mnogobrojni govornici dvoje o pisanju glasovnih skupina /ije/ i /je/. Dok neki govornici tvrde da im pisanje takvih dvojbenih primjera ide ‘od ruke’, nekima to predstavlja veliku poteškoću. U pravilu ako je izgovor sloga dug, pravilno je pisati /ije/ kao . . . Pročitaj više

Djelić ili dijelić?

Kako je pravilno pisati: djelić ili dijelić? U hrvatskom jeziku mnogobrojni govornici dvoje o pisanju glasovnih skupina /ije/ i /je/. Dok neki govornici tvrde da im pisanje takvih dvojbenih primjera ide ‘od ruke’, nekima to predstavlja veliku poteškoću. U pravilu ako je izgovor sloga dug, pravilno je pisati /ije/ kao . . . Pročitaj više

Djelić ili djelič?

Kako je pravilno pisati: djelič ili djelić? Ovdje je riječ o dvojbi u pisanju između glasova /č/ i /ć/. Takve dvojbe veoma su česte u hrvatskom jeziku, a neki od poznatijih primjera pogrešnog pisanja su kuča (umjesto točnog kuća), vruče (umjesto pravilnog vruće), prića (umjesto pravilnog priča) i drugi. Nažalost, . . . Pročitaj više

Djevojćica ili djevojčica?

Kako je pravilno pisati: djevojčica ili djevojćica? Ovdje je riječ o dvojbi u pisanju između glasova /č/ i /ć/. Takve dvojbe veoma su česte u hrvatskom jeziku, a neki od poznatijih primjera pogrešnog pisanja su kuča (umjesto točnog kuća), vruče (umjesto pravilnog vruće), prića (umjesto pravilnog priča) i drugi. Nažalost, . . . Pročitaj više

Dotrčavati ili dotrćavati?

Kako je pravilno pisati: dotrčavati ili dotrćavati? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o nesvršenom glagolu koji znači doći trčeći. Naglašen je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati dotrčavati, dotrčavam, dotrčavaš…

Doskočiti ili doskoćiti?

Kako je pravilno pisati: doskoćiti ili doskočiti? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o svršenom glagolu koji znači skočiti do neke daljine, naći izlaz iz neke teškoće. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati doskočiti, . . . Pročitaj više