Tag : D

Kako je pravilno pisati: djevojčica ili djevojćica? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o umanjenici odnosno deminutivu imenice djevojka. Tvori se od imenice djevojka i nastavka -ica. Pravilno se piše: djevojčica, djevojčice, djevojčici, djevojčic..

Read more

Kako je pravilno pisati: dotrčavati ili dotrćavati? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o nesvršenom glagolu koji znači doći trčeći. Naglašen je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati dotrčavati, dotrčavam, dotrčav..

Read more

Kako je pravilno pisati: doskoćiti ili doskočiti? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o svršenom glagolu koji znači skočiti do neke daljine, naći izlaz iz neke teškoće. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati doskočiti, doskočim, doskočiš, dosko..

Read more

Kako je pravilno pisati: dašćara ili daščara? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava kućica od dasaka. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati daščara, daščare, dašč..

Read more

Kako je pravilno pisati: dašćan ili daščan? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava nešto što je od dasaka. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati daščan, daščana, dašč..

Read more

Kako je pravilno pisati: dotična ili dotićna? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava netko o kome se govori. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati dotična, dotične, dotič..

Read more

Kako je pravilno pisati: dugoročan ili dugoroćan? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava nešto što je uređeno na dug rok. Naglašen je kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati dugoročan, dugoročna, dugoro..

Read more

Kako je pravilno pisati: dugoročno ili dugoroćno? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o prilogu kojim se označava nešto na dug rok. Naglašen je kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati dugoročno, dugoročne, dugoro..

Read more

Kako je pravilno pisati: dotrćati ili dotrčati? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o svršenom glagolu koji znači doči trčeći. Tvori se od prefiksa -do i glagola trčati. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati dotrčati, dotrčim, dotrčiš, dotr..

Read more

Kako je pravilno pisati: dotrčao ili dotrćao? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolskom pridjevu aktivnom koji dolazi od glagola dotrčati. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati dotrčala, dotrčao, dotrč..

Read more