Djelić ili dijelić?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: dijelić ili djelić? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o deminutivu ili umanjenici imenice dio. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati djelić, djelića, djeliću, djelićem…

LEAVE A COMMENT