Dragocjen ili dragocijen?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: dragocijen ili dragocjen? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu koji označava nešto visoko cijene. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati dragocjen, dragocjena, dragocjenu…

LEAVE A COMMENT