Kako se piše pravilno na hrvatski?

Foto dokumentacija ili fotodokumentacija?

Kako je pravilno pisati: foto dokumentacija ili fotodokumentacija?

Kad je riječ o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja u hrvatskom jeziku, govornici nerijetko nailaze na probleme i rade greške u pisanju. Ponajprije je riječ o tome da se mnoge riječi izgovaraju sastavljeno, spojeno, a pravilno ih je odvojeno pisati. S druge strane, kod nekih riječi pravilno je sastavljeno pisanje, ali ih govornici pišu rastavljeno odnosno odvojeno. Najčešći je uzrok tome što su riječi često sastavljene od više sastavnica, pa se govornicima vjerojatno čini pravilno pisati ih odvojeno.

Kod glagola se najčešće griješi u pisanju niječnice ne sastavljeno s glagolom koji slijedi. Pravilno je pisati ne radim, ne trči, ne pleše, ne odlazi, ne volimo, ne žele, ne rade, ne pjevam i tako dalje. Međutim, kad je riječ o imenicama s niječnicom ne, pravilno ih je pisati sastavljeno: nerad, nemoć, nebriga, nekultura i dr.

Prefiksoid foto dolazi od grčke riječi phȏs u značenju: svjetlo. U hrvatskom jeziku pravilo glasi da se prefiksoid foto uvijek piše sastavljeno. Stoga je pravilno: fotodokumentacija, fotodokumentacije, fotodokumentaciji…

Primjeri:

  • Morali su poslati svu fotodokumentaciju svim pripadnicima odbora.
  • Pripremila je potpunu fotodokumentaciju koja je potvrdila razaranje ekosustava.
  • U fotodokumentaciji bilo je vidljivo da građevinari nisu ispoštovali uvjete ugovora.
  • Nije predala fotodokumentaciju na vrijeme i sud to kasnije nije htio uvažiti.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše spojeno odnosno sastavljeno imenica ženskog roda fotodokumentacija, fotodokumentaciju, fotodokumentacije…