Foto dokumentacija ili fotodokumentacija?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: fotodokumentacija ili foto dokumentacija? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja. Prefiksoid foto dolazi od grčke riječi phȏs u značenju: svjetlo. U hrvatskom jeziku pravilo glasi da se prefiksoid foto uvijek piše sastavljeno. Stoga je pravilno: fotodokumentacija, fotodokumentacije, fotodokumentaciji…

LEAVE A COMMENT