Kako se piše pravilno na hrvatski?

Filtar ili filter?

Kako je pravilno pisati: filtar ili filter?

Ovdje se radi o pravilnom pisanju imenice muškog roda – filtar ili filter.

Imenica dolazi od srednjovjekovnog latinskog: filtrum. Označava u latinskom komad filca za cijeđenje tekućine. U hrvatskom jeziku imenicama na -um oduzima se nastavak. Radi lakšeg izgovora u skupinu /ltr/ dodaje se glas a. Pravilno je pisati: filtar, filtra, filtru, filtrom, filtara, filtrima…

Međutim, posljednjih godina u modi je izraz filter, koji se nametnuo vjerojatno iz engleskog jezika. Engleski jezik posljednjih godina preko glazbe, mode i kulture u cjelosti dominantan je na globalnoj razini. Takvo širenje očito je kod malih jezika koji tad poprimaju i riječi i konstrukcije iz jezika davatelja.

Iako je oblik filter sad zastupljeniji, još se uvijek u standardnom jeziku preporučuje uporaba samo oblika filtar. U sklonidbi pravilno se piše filtar, filtra (nepostojani a), filtru, filtar, filtre, filtru, filtrom. U množini glasi filtri, filtara, filtrima, filtre, filtri, filtrima, filtrima.

Primjeri:

  • Prijemni ispiti i testovi inteligencije dobar su filtar te naš fakultet svake godine dobija najbolje studente.
  • Moj pokojni otac pušio je uvijek iste cigarete s filtrom.
  • Htio je postati snimatelj, a nije znao što je optički filtar.
  • Marta je sama promijenila filtar za ulje, ali moj muž nije u to vjerovao.
  • Mislim da se pokvario filtar za zrak i da ćemo ga morati zamijeniti.
  • Marta je danas na kemiji naučila da je filtar dio laboratorijskog pribora.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše imenica muškog roda filtar.