Kako se piše pravilno na hrvatski?

Gubitci ili gubici?

Kako je pravilno pisati: gubitci ili gubici?

Kako se pravilno piše: gubitci ili gubici, gubitcima ili gubicima? Gubitak je imenica muškog roda koja označava ono što je propalo ili izgubljeno. Kod pisanja nominativa množine u praksi možemo vidjeti i oblike gubici i gubitci. Međutim, imenica gubitak pripada imenicama sa sufiksom -tak (-dak, -tac, -dac) i njezin oblik u nominativu množine pravilno se piše: gubitci. Isto tako, lokativ i dativ množine glase: gubitcima.

Neki od primjera pravilnog pisanja kod kojih se primjenjuje isto pravilo su sljedeći:
Napitak – N mn. napitci
Ostatak – N mn. ostatci
Podatak – N mn. podatci

Primjeri pravilne uporabe množinskih oblika imenice gubitak su sljedeći:
O gubitcima ruske vojske raspravljat će se i u danima koji slijede.
Gubitci su bili toliko veliki da su šokirali svijet.
Odlučio se suočiti s gubitcima vlastite vojske.

Zaključno, kod dvojbe pisati gubitci ili gubici, pravilno se piše – gubitci, kao i gubitcima (a ne gubicima).