Kako se piše pravilno na hrvatski?

Gubitci ili gubici?

Kako je pravilno pisati: gubitci ili gubici?

Ovdje je riječ o tome kako se pravilno piše imenica gubitak u nominativu množine – gubitci ili gubici. Riječ je o tome gubi li se u tvorbi nominativa množine suglasnik t ili se pak ne gubi.

Dakle, postavlja se pitanje kako se pravilno piše: gubitci ili gubici, gubitcima ili gubicima. Gubitak je imenica muškog roda koja označava ono što je propalo ili izgubljeno. Kod pisanja nominativa množine u praksi možemo vidjeti i oblike gubici i gubitci. Međutim, imenica gubitak pripada imenicama sa sufiksom -tak (-dak, -tac, -dac) i njezin oblik u nominativu množine pravilno se piše: gubitci. Isto tako, lokativ i dativ množine glase: gubitcima.

Neki od primjera pravilnog pisanja kod kojih se primjenjuje isto pravilo su sljedeći:

  • Napitak – N mn. napitci
  • Ostatak – N mn. ostatci
  • Podatak – N mn. podatci

Navest ćemo i neke primjere pravilne uporabe korištenja imenice gubitak u nominativu množine, ali i u drugim padežima.

Primjeri:

  • O gubitcima ruske vojske raspravljat će se i u danima koji slijede.
  • Gubitci su bili toliko veliki da su šokirali svijet.
  • Odlučio se suočiti s gubitcima vlastite vojske.
  • Banka je rekla da će gubitci biti veći od očekivanih i da će trebati državnu pomoć.
  • Gubitci naše vojske bili su, srećom, minimalni.

Zaključno, kod dvojbe pisati gubitci ili gubici, pravilno se piše – gubitci, kao i gubitcima (a ne gubicima).