Kako se piše pravilno na hrvatski?

Na dalje ili nadalje?

Kako je pravilno pisati: na dalje ili nadalje?

Kad je riječ o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja u hrvatskom jeziku, govornici nerijetko nailaze na probleme i rade greške u pisanju. Ponajprije je riječ o tome da se mnoge riječi izgovaraju sastavljeno, spojeno, a pravilno ih je odvojeno pisati. S druge strane, kod nekih riječi pravilno je sastavljeno pisanje, ali ih govornici pišu rastavljeno odnosno odvojeno. Najčešći je uzrok tome što su riječi često sastavljene od više sastavnica, pa se govornicima vjerojatno čini pravilno pisati ih odvojeno.

Kod glagola se najčešće griješi u pisanju niječnice ne sastavljeno s glagolom koji slijedi. Pravilno je pisati ne radim, ne trči, ne pleše, ne odlazi, ne volimo, ne žele, ne rade, ne pjevam i tako dalje. Međutim, kad je riječ o imenicama s niječnicom ne, pravilno ih je pisati sastavljeno: nerad, nemoć, nebriga, nekultura i dr.

Naime, u ovom primjeru točno je pisati i na dalje i nadalje, sastavljeno i rastavljeno. No, ne znače isto te stoga nisu niti zamjenjivi u istim kontekstima. Navest ćemo nekoliko primjera prije samog objašnjenja.

Primjeri:

Rastavljeno pisanje:

  • Otišao je na dalje mjesto od onog što je planirao.
  • Odlučio se na dalje putovanje nego su mu prijatelji savjetovali.

Sastavljeno pisanje:

  • Nadalje, cijela sjednica nastavila je sa zasjedanjem u svečanom tonu.
  • Ona je otišla kući te je nadalje napravila sve što je imala.

Dakle, riječ je o rastavljenom pisanju gdje se radi o spoju prijedloga na i pridjeva u komparativu: dalje. Tu obje riječi imaju doslovno značenje.
Pisano sastavljeno riječ je o prilogu koji označava: poslije toga, zatim, dalje. Taj prilog često možemo čuti u javnim izlaganjima i obraćanjima.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše sastavljeno nadalje kad ga koristimo kao prilog. U doslovnom značenju u rečenici piše se rastavljeno, na dalje.