Kako se piše pravilno na hrvatski?

Na dalje ili nadalje?

Kako je pravilno pisati: na dalje ili nadalje?

Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja.

Naime, u ovom primjeru točno je pisati i na dalje i nadalje, sastavljeno i rastavljeno. No, ne znače isto te stoga nisu niti zamjenjivi u istim kontekstima.

Navest ćemo nekoliko primjera prije samog objašnjenja:

Rastavljeno pisanje:
Otišao je na dalje mjesto od onog što je planirao.
Odlučio se na dalje putovanje nego su mu prijatelji savjetovali.

Sastavljeno pisanje:
Nadalje, cijela sjednica nastavila je sa zasjedanjem u svečanom tonu.
Ona je otišla kući te je nadalje napravila sve što je imala.

Dakle, riječ je o rastavljenom pisanju gdje se radi o spoju prijedloga na i pridjeva u komparativu: dalje. Tu obje riječi imaju doslovno značenje.
Pisano sastavljeno riječ je o prilogu koji označava: poslije toga, zatim, dalje. Taj prilog često možemo čuti u javnim izlaganjima i obraćanjima.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše sastavljeno nadalje kad ga koristimo kao prilog. U doslovnom značenju u rečenici piše se rastavljeno, na dalje.