Kako se piše pravilno na hrvatski?

Otom potom, o tom po tom ili o tom potom?

Kako je pravilno pisati: o tom po tom ili otom potom?

Kad je riječ o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja u hrvatskom jeziku, govornici nerijetko nailaze na probleme i rade greške u pisanju.

Ponajprije je riječ o tome da se mnoge riječi izgovaraju sastavljeno, spojeno, a pravilno ih je odvojeno pisati. S druge strane, kod nekih riječi pravilno je sastavljeno pisanje, ali ih govornici pišu rastavljeno odnosno odvojeno. Najčešći je uzrok tome što su riječi često sastavljene od više sastavnica, pa se govornicima vjerojatno čini pravilno pisati ih odvojeno.

Kod glagola se najčešće griješi u pisanju niječnice ne sastavljeno s glagolom koji slijedi. Pravilno je pisati ne radim, ne trči, ne pleše, ne odlazi, ne volimo, ne žele, ne rade, ne pjevam i tako dalje. Međutim, kad je riječ o imenicama s niječnicom ne, pravilno ih je pisati sastavljeno: nerad, nemoć, nebriga, nekultura i dr.

Ovdje je riječ o frazi kojom se označava da nešto nije sad na redu, da će se o nečemu razgovarati ili govoriti kasnije. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati u obliku “o tom potom” ili s crticom “o tom – potom”.

Primjeri:

  • Rekao je da pretjerujem sa zaključcima, o tom – potom.
  • Ona je htjela sve znati unaprijed, ali ja nisam htjela žuriti… O tom potom.
  • Molim te, ne započinji opet s tim. O tom – potom.
  • O tom potom, nećemo sad žuriti sa zaključcima.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše fraza o tom potom ili o tom – potom.