Otom potom, o tom po tom ili o tom potom?

  Kako se piše

Kako se pravilno piše: otom potom, o tom po tom ili o tom potom?

Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja.

Riječ je o frazi kojom se označava da nešto nije sad na redu, da će se o nečemu razgovarati ili govoriti kasnije. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati u obliku “o tom potom” ili s crticom “o tom – potom”.

Primjeri pravilne uporabe su sljedeći:
Rekao je da pretjerujem sa zaključcima, o tom – potom.
Ona je htjela sve znati unaprijed, ali ja nisam htjela žuriti… O tom potom.

LEAVE A COMMENT