Kako se piše pravilno na hrvatski?

Rijeka ili rjeka?

Kako je pravilno pisati: rijeka ili rjeka?

U hrvatskom jeziku mnogobrojni govornici dvoje o pisanju glasovnih skupina /ije/ i /je/. Dok neki govornici tvrde da im pisanje takvih dvojbenih primjera ide ‘od ruke’, nekima to predstavlja veliku poteškoću. U pravilu ako je izgovor sloga dug, pravilno je pisati /ije/ kao kod primjera: bijel, cvijet, miješati, mlijeko, obavijestiti, odijelo, riječ, rijeka, svijet, prijevoz i dr. Ako je izgovor sloga kratak, piše se glasovna skupina /je/ kao u primjerima: čovjek, medvjed, djed, polumjer, razumjeti, savjet, sjena, vjera i dr.

Iako kod većine riječi ta pravila vrijede, ipak postoje određene iznimke. Tako je npr. kod riječi ‘rječnik’ koju većina stanovnika izgovara dugo, a pravilno se piše oblik s /je/: rječnik. Kod nekih pak riječi govori se i dugo i kratko, a pisanje je s glasovnom skupinom /je/: bljesak, cvjetnjak, smješko, snježni.

Postoje i iznimni primjeri poput blagdana Tijelova, koje se iz tradicijskih razloga piše s dugim slogom /ije/. Kod nekih primjera razlika u slogu /ije/ ili /je/ čak znači i razliku u značenju riječi. Tako je kod primjera: slijedeći (glagolski prilog, glagol slijediti) i sljedeći (pridjev u značenju koji je na redu).

Ova imenica dolazi od praslavenskog i staroslavenskog rěka. U hrvatskom jeziku pravilno se piše: rijeka. Također je ispravno; rijeci, rijekom, rijekama, rijeke, rijeku, riječni

Primjeri:

  • Na obali rijeke sjedila je mlada djevojka i čitala knjigu.
  • Rijeka je bila duga i brza, mještani su uvijek govorili da je veoma opasna.
  • Voljela je rijeke, mora i jezera, općenito joj je bilo ugodno živjeti blizu vode.
  • Nije se nikad kupala u rijeci jer je voda bila hladna, a rijeka opasna.
  • Voljeli su zajedno šetati uz obalu rijeke i razgovarati o budućnosti.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše imenica ženskog roda rijeka, rijeke, rijeku, rijekom, rijekama. Pridjev se pravilno piše riječni, riječna, riječno.