Tag : R

Kako je pravilno pisati: radeči ili radeći? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolskom prilogu sadašnjem kojim znači obavljati nešto. Naglašen je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisat..

Read more

Kako je pravilno pisati: račvati se ili raćvati se? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolu koji znači dijeliti nešto u dva kraka. Naglašen je kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati račvati se, račva, račvaju, račv..

Read more

Kako je pravilno pisati: raspodijela ili raspodjela? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda koja označava dijeljenje nečega. Naglašena je kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati raspodjela, raspodjele, raspodjeli, raspodje..

Read more

Kako je pravilno pisati: ronilački ili ronilaćki? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu i prilogu koji označavaju nešto što se odnosi na ronioce ili na način ronilaca. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati ronilački, ronilačkog, ronilač..

Read more

Kako je pravilno pisati: re vitalizacija, revitalizacia ili revitalizacija? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog ili rastavljenog pisanja. Imenica ženskog roda označava oživljavanje nekoga, uspostavljanje tjelesnih funkcija. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati revitalizacija, revitalizacije, revitalizaciji, revitalizaci..

Read more

Kako je pravilno pisati: romantično ili romantićno? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava nešto u duhu romantike, ljubavi. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati romantičan, romantična, romantični, romantič..

Read more

Kako je pravilno pisati: radioaktivnost ili radio aktivnost? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog ili rastavljenog pisanja. Imenica ženskog roda označava svojstvo kemijskih elemenata. Naglašen je dugouzlaznim naglaskom te se tvori od imenice radio i pridjeva aktivan. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati sastavljeno: radioaktivnost, radioaktivnosti, radioaktivnoš..

Read more

Kako je pravilno pisati: radioaktivan ili radio aktivan? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog ili rastavljenog pisanja. Pridjev označava nešto što se odlikuje svojom radioaktivnošću. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom te dolazi od njemačke riječi Radiation. U hrvatskom standardnom jeziku piše se sastavljeno radioaktivan, radioaktivnog, radioaktivnih, radioakti..

Read more

Kako je pravilno pisati: radijacijski ili radiacijski? Ovdje je riječ o pridjevu koji označava nešto što se odnosi na radijaciju. Naglašen je dugouzlaznim naglaskom te dolazi od njemačke riječi Radiation. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati radijacijski, radijacijskog, radijacijskom, radijacij..

Read more

Kako je pravilno pisati: radijacija ili radiacija? Ovdje je riječ o imenici ženskog roda koja označava prijenos energije pomoću raznih sredstava. Naglašena je dugouzlaznim naglaskom te dolazi od njemačke riječi Radiation. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati radijacija, radijacije, radijaciji, radijac..

Read more