Kako se piše pravilno na hrvatski?

Unaprijed ili u naprijed?

Kako je pravilno pisati: unaprijed ili u naprijed?

Kad je riječ o sastavljenom odnosno spojenom i nesastavljenom odnosno razdvojenom pisanju riječi, postoje tri različita načina pisanja.

U nesastavljenom pisanju riječi se pišu odvojeno, s bjelinom između (ne radi, ne želi, ne vidimo). Kod sastavljenog pisanja riječi se pišu bez bjeline između (nejasan, neparan, nepismenost, neuroznanost). Postoji i treći način pisanja kod riječi koje nazivamo polusloženicama – sa spojnicom: tabu-tema, top-model i druge.

Kad je riječ o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja u hrvatskom jeziku, govornici nerijetko nailaze na probleme i rade greške u pisanju. Ponajprije je riječ o tome da se mnoge riječi izgovaraju sastavljeno, spojeno, a pravilno ih je odvojeno pisati. S druge strane, kod nekih riječi pravilno je sastavljeno pisanje, ali ih govornici pišu rastavljeno odnosno odvojeno. Najčešći je uzrok tome što su riječi često sastavljene od više sastavnica, pa se govornicima vjerojatno čini pravilno pisati ih odvojeno.

Kod glagola se najčešće griješi u pisanju niječnice ne sastavljeno s glagolom koji slijedi. Pravilno je pisati ne radim, ne trči, ne pleše, ne odlazi, ne volimo, ne žele, ne rade, ne pjevam i tako dalje. Međutim, kad je riječ o imenicama s niječnicom ne, pravilno ih je pisati sastavljeno: nerad, nemoć, nebriga, nekultura i dr.

Ovdje se radi o prilogu koji je naglašen kratkouzlaznim naglaskom na prvom slogu i ima zanaglasnu dužinu na posljednjem slogu. Prilog nastaje od prijedloga u i priloga naprijed. U hrvatskom jeziku pravilno se piše sastavljeno odnosno spojeno prilog uanprijed.

Primjeri:

  • Ako želiš nastaviti učiti engleski jezik sa mnom, morat ćeš mi platiti unaprijed.
  • Unaprijed ti sve govorim da kasnije ne bude da nisi znao.
  • Rekao mi je unaprijed da situacija nije bajna, ali sam ja svejedno pristala.
  • Pristala sam unaprijed na sve uvjete posla.
  • Unaprijed se znalo tko će s kim igrati.
  • Nismo htjeli unaprijed odlučiti o imenu djeteta.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše sastavljeno odnosno skupa prilog unaprijed.