Anđeo ili andžeo?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: anđeo ili andžeo? Dvojbe u pisanju između glasova /đ/ i /dž/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda kojom se označava duhovno biće, obično s krilima, koje je glasnik Boga. Naglašena je dugosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati anđeo, anđela, anđelu…

LEAVE A COMMENT