Besprijekorno ili besprjekorno?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: besprijekorno ili besprjekorno? Dvojbe u pisanju između glasova /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o prilogu kojim se označava nešto što je savršeno. Naglašen je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati besprijekorno, besprijekorni, besprijekorne…

LEAVE A COMMENT