Bez obzira ili bezobzira?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: bez obzira ili bezobzira?

Ovdje je riječ o spoju riječi prijedloga bez i imenice muškog roda obzir. Kao takav prijedložni izraz, pravilno ga je pisati sastavljeno odnosno odvojeno: bez obzira.
Međutim, kad je riječ o pridjevu (bezobziran, bezobzirno, bezobzirna), imenici (bezobzirnost) prilogu (bezobzirno) pravilno se piše skupa odnosno sastavljeno.

Primjeri pravilne uporabe su sljedeći:
Bez obzira na posljedice, bio je spreman učiniti sve što je u njegovoj moći.
Takav bezobziran muškarac rijetko se susreće.
Nije prošla ispit, bez obzira na silno učenje koje mu je prethodilo.
Bezobzirnost jest njezina glavna odlika.
Bez obzira na loše vrijeme, cijela obitelj se uputila na izlet u prirodu. Čudno, zar ne?

U zaključku, pravilno je pisati rastavljeno odnosno odvojeno – bez obzira.
Bezobzirnost, bezobziran, bezobzirno – odnosno imenicu, pridjev i prilog piše se spojeno.

LEAVE A COMMENT