Kako se piše pravilno na hrvatski?

Bez obzira ili bezobzira?

Kako je pravilno pisati: bez obzira ili bezobzira?

Ovdje je riječ o spoju riječi prijedloga bez i imenice muškog roda obzir. Kao takav prijedložni izraz, pravilno ga je pisati sastavljeno odnosno odvojeno: bez obzira.
Međutim, kad je riječ o pridjevu (bezobziran, bezobzirno, bezobzirna), imenici (bezobzirnost) prilogu (bezobzirno) pravilno se piše skupa odnosno sastavljeno.

Primjeri:

  • Bez obzira na posljedice, bio je spreman učiniti sve što je u njegovoj moći.
  • Takav bezobziran muškarac rijetko se susreće.
  • Nije prošla ispit, bez obzira na silno učenje koje mu je prethodilo.
  • Bezobzirnost jest njezina glavna odlika.
  • Bez obzira na loše vrijeme, cijela obitelj se uputila na izlet u prirodu. Čudno, zar ne?

U zaključku, pravilno je pisati rastavljeno odnosno odvojeno – bez obzira.
Bezobzirnost, bezobziran, bezobzirno – odnosno imenicu, pridjev i prilog piše se spojeno.