Ubuduće ili u buduće?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: ubuduće ili u buduće?

Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja.

U konkretnom primjeru radi se o dvjema različitim izrazima. Ubuduće, pisano sastavljeno, prilog je u značenju ‘nadalje, odsada, u budućnosti’. U buduće, pisano odvojeno, rastavljeno, spona je dviju riječi, prijedloga u i pridjeva budući/buduća/buduće.

Primjeri pravilne uporabe su sljedeći:
Ubuduće piši svoj domaći rad na vrijeme.
Ubuduće ćemo morati poraditi na našim odnosima.
U budućeg muža nije bilo neke sreće.
U buduće žene, pak, bijaše svega.

Zaključno, koristeći oblik ubuduće kao prilog, potrebno ga je pisati sastavljeno.

LEAVE A COMMENT